Table of Contents

  Adres:

  Avenue des Dessus-de-Lives, 2
  5101 Loyers

   

  Gsm +32 474 46 79 17
  E-mail: ivr@cebegeco.be
  Website: www.cebegeco.be

  Een bemiddelingsaanvraag indienen
  via Belmed

  Voor welke problemen?

  Elk handelsgeschil dat betrekking heeft op consumptiegoederen of op algemene diensten aan de consument.

  Kosten

  Tijdens een eerste contact zal ik controleren of uw geschil minnelijk kan worden behandeld of niet. Ik zal u alle nuttige informatie geven over mijn mogelijke interventie. Mijn tarief zal pas van toepassing zijn wanneer jij en de andere partij mij formeel mijn missie hebben toegewezen.

  Erelonen en kosten moeten tussen de partijen worden verdeeld (in gelijke delen of anders) volgens art. 1731 §1 van de wet van 21.02.2005: 121 euro/uur incl. btw (100 euro/uur excl. btw).

  Financiële hulp is mogelijk via rechtsbijstand.

  Talen

  Talen van de procedure:

  • Frans

  • Nederlands

  • Engels

  Territoriale bevoegdheid

  • Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • Het Waalse Gewest:
   • De provincie Waals-Brabant
   • De provincie Henegouwen
   • De provincie Luik
   • De provincie Namen
   • De provincie Luxemburg

  Verplichte voorwaarden

  • U moet geprobeerd hebben om het geschil rechtstreeks met de privépersoon of onderneming te regelen, zonder succes;

  • U kunt optreden als privépersoon of professional (natuurlijk persoon of rechtspersoon).

  Hoe werkt het?

  De bemiddelaar van Cebegeco is erkend door de FOD Justitie in toepassing van de wet van 21 februari 2005 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek in verband met de bemiddeling. Hij respecteert de deontologische principes die inherent zijn aan zijn functie. De bemiddelaar is neutraal en wordt aanvaard door beide partijen. Hij mag niet voor de rechtbank getuigen en geeft geen enkel rapport door aan de rechter, de inhoud van de gesprekken is strikt vertrouwelijk, met eventuele uitzondering van het door beide partijen ondertekende protocol van akkoord.

  De bemiddelaar leidt de discussie, omkadert het conflict, identificeert de keuze en licht ze toe. Zonder een oplossing op te leggen, maakt hij het mogelijk voor de partijen om hun standpunten uit te wisselen in een constructieve communicatie. Hij wakkert dialoog en reflectie aan in een sfeer van respect, vertrouwen en naar elkaar luisteren, die creativiteit ten goede komt. Tot slot maakt hij het mogelijk om tot een akkoord te komen, waarbij de regelgeving en ieders belangen gerespecteerd worden.

  Nieuw bij het Belgisch Centrum voor het Beheer van Conflicten: online beslechting van consumentengeschillen

  • Het platform voor geschillenbeslechting op afstand maakt het mogelijk grensoverschrijdende geschillen te beheren (alle landen).
  • Het platform is uitgerust met een beveiligd betalingssysteem en garandeert vertrouwelijkheid van gegevensverwerking.

  Formulier

  Bemiddelingsprotocol ( downloaden).

  Reglement

  Zie bovenvermeld formulier.

  Belmed-partnerLogo-belmed.gif

  Laatst bijgewerkt
  1 juni 2023