Table of Contents

  Adres:
  Avenue Franklin Roosevelt 7
  1050 Brussel

  Tel.: +32 2 342 42 62
  Fax: +32 2 342 42 60
  E-mail: ab@boel.brussels
  Site Web: www.boel.brussels (enkel beschikbaar in het Frans of Engels)

  Een bemiddelingsaanvraag indienen
  via Belmed

  Voor welke problemen?

  Geschillen die betrekking hebben op:

  • consumptiegoederen,
  • algemene diensten aan de consument,
  • financiële diensten,
  • vervoerdiensten,
  • vrijetijdsdiensten,
  • gezondheid en
  • onderwijs.

  Kosten

  Tijdens een eerste contact zal ik controleren of uw geschil minnelijk kan worden behandeld of niet. Ik zal u alle nuttige informatie geven over mijn mogelijke interventie. Mijn tarief zal pas van toepassing zijn wanneer jij en de andere partij mij formeel mijn missie hebben toegewezen.

  Zodra het dossier is geopend, betaalt (betalen) de partij(en) die om bemiddeling heeft (hebben) verzocht een forfaitair bedrag van 50,00 euro om de kosten te dekken voor de eerste stappen die nodig zijn om de bemiddeling op te starten. Dat zal in aanmerking worden genomen bij het opstellen van het bemiddelingsprotocol en desgevallend in mindering worden gebracht bij de definitieve kosten- en honorariastaat.

  Behalve andersluidend akkoord worden de honoraria en kosten in gelijke delen onder de partijen verdeeld.

  Voor de BELMED-dossiers is een speciaal uurtarief (inclusief btw) vastgelegd:

  • voor geschillen waarvan de inzet 1860,00 euro of minder bedraagt: 150 euro/uur,
  • voor geschillen waarvan de inzet 2500,00 euro of minder bedraagt: 165 euro/uur,
  • voor geschillen waarvan de inzet 5000,00 euro of minder bedraagt: 185 euro/uur,
  • voor geschillen waarvan de inzet meer dan 5000,00 euro bedraagt: 195 euro/uur.

  Heeft het geschil betrekking op drie partijen of meer, dan worden de honoraria verhoogd met 50,00 euro per partij.

  Voor de berekening van de erelonen wordt de tijd in rekening gebracht die werd gespendeerd aan alle stappen of opdrachten voor, tijdens en na de bemiddelingsbijeenkomst (brieven, verslagen, gesprekken, telefoontjes, enz.).

  Naast de door de bemiddelaar gefactureerde tijd worden de verplaatsingskosten aangerekend tegen 0,484 euro/km (btw incl.). Tevens wordt een administratiekost van 10% van het uurtarief aangerekend

  Er mogen geen andere dan de hierboven vermelde kosten worden aangerekend.

  Talen

  Talen waarin de bemiddeling kan worden gevoerd:

  • Frans
  • Engels

  Territoriale bevoegdheid

  • Brussel
  • Waals-Brabant

  Toegangsvoorwaarden

  • U moet geprobeerd hebben om het geschil rechtstreeks met de particulier of de onderneming op te lossen, zonder succes;
  • U kunt optreden als privépersoon of professional (natuurlijke persoon of rechtspersoon).

  Hoe werkt het?

  Alexandra Boël is een bemiddelaar die erkend is door de Federale Bemiddelingscommissie in burgerlijke zaken en handelszaken.

  Bemiddeling is een vrijwillige en vertrouwelijke procedure. De bemiddelaar faciliteert dialoog en reflectie in een sfeer van respect, vertrouwen en wederzijds luisteren, die creativiteit ten goede komt. Zonder een oplossing op te leggen, begeleidt hij de partijen bij het zoeken naar een akkoord, met inachtneming van de regelgeving en ieders belangen. Dat akkoord kunnen de partijen desgewenst door de rechtbank laten homologeren.

  Bemiddelingsprotocol

  Bemiddelingsprotocol downloaden (DOC, 43 KB). (enkel beschikbaar in het Frans)

  Belmed-partnerLogo-belmed.gif

  Laatst bijgewerkt
  1 maart 2024