Table of Contents

  Adres:

  Kandelaarsstraat 18
  1000 Brussel

  Tel.: +32 2 511 39 90 
  E-mail : info@arbitrage-mediation.be
  website: http://www.arbitrage-mediation.be/index-nl.htm

  Een bemiddelingsaanvraag indienen
  via Belmed

  Voor welke problemen?

  Elk probleem met betrekking tot onroerende goederen (zoals een geschil i.v.m. de bouw of renovatie van een gebouw, mede-eigendom,…), maar ook met betrekking tot handelspraktijken (geschil i.v.m. de levering, de garantie,…).

  Kosten

  De kosten variëren van 100 tot 5.000 euro, naargelang van de complexiteit van het geschil, met een limiet van 1.240 euro voor geschillen over huurovereenkomsten van hoofdverblijfplaatsen. Alle kosten moeten worden gedragen door de verliezende partij, behalve bij gedeelde schuld.

  Verplichte voorwaarden

  • Via bemiddeling: u moet het standaardformulier van de Kamer volgen voor de bemiddelingsaanvraag 
  • Via arbitrage (eventueel na een mislukte bemiddelingspoging): u moet in de overeenkomst de mogelijkheid opnemen om de Kamer in te schakelen of u moet gebruikmaken van een van de voorbeeldarbitrageclausules die de Kamer ter beschikking stelt.

  Hoe werkt het?

  • Bemiddeling: De partijen bepalen onderling, in samenspraak met de bemiddelaar, de modaliteiten voor het verloop van de bemiddelingsprocedure. Er wordt een bemiddelingsprotocol ondertekend door de partijen en de bemiddelaar.

  • Arbitrage: een arbiter, die is aangewezen door de partijen of door de Kamer, hoort de partijen en beslecht daarna het geschil..

  Formulier

  Nee. Voeg bij de aanvraag kopieën van alle nuttige documenten.

  Reglement

  Laatst bijgewerkt
  27 oktober 2022