Op de aankopen als consument is de wettelijke garantie van toepassing. 

Wie direct aan de slag wil gaan, stellen we een aantal modelbrieven ter beschikking. Deze vormen niet meer dan een algemene leidraad. Elk garantiegeschil heeft immers niet alleen algemene maar ook specifieke kenmerken. De modelbrieven moet u dus aanpassen aan de inhoud van uw klacht.

Is alternatieve regeling van geschillen een oplossing voor mijn garantieprobleem als consument?

Met alternatieve geschillenregeling bedoelt men regelingen buiten de rechtbank om. Er bestaan aparte organen voor de alternatieve regeling van consumentengeschillen. Het kan gaan om de klassieke ombudsdiensten maar ook om initiatieven van de privésector. Sommige organen (zoals ombudsdiensten) zijn gratis, andere vragen een kleine bijdrage (geschillencommissies en verzoeningscommissies). Zij zijn echter een volwaardig alternatief voor de rechtbank als het langs die weg tot een oplossing kan komen voor uw garantiegeschil.

Voor garantiegeschillen over toestellen in de telecomsfeer (gsm en smartphone) kunt u uw klacht overmaken aan de Ombudsman voor de Telecommunicatiesector. Zijn tussenkomst is gratis. Hij bemiddelt en brengt een advies uit. Dit advies is richtinggevend maar niet bindend. Volgt uw verkoper het advies van de ombudsman niet, dan is de rechter de enige uitweg als u niet berust in de zaak.

In België zijn op heden 3 privéinstanties actief voor de alternatieve regeling van consumentengeschillen bij de aankoop van goederen (waaronder garantieregelingen). Het betreft geschillenregelingsorganen voor de meubelsector, de sector van nieuwe en tweedehandse voertuigen en de handel.  In de twee eerste gevallen moet de verkoper de modelovereenkomst gebruikt hebben; in de derde geval moet de handelaar bij de ombudsdienst geabonneerd worden. 

Het geschil mag ook nog niet voor de rechter gebracht zijn.

Voldoet u aan de voorwaarden, dan kunt u uw klacht overmaken aan de Geschillencommissie Meubelen, een initiatief van Navem, de beroepsvereniging van de meubelvakhandel, of aan de Verzoeningscommissie Automoto, een initiatief van de beroepsverenigingen Febiac en Traxio.  Anders is de Consumentenombudsdienst nog altijd bevoegd.

Is de inzet van het geschil niet onbelangrijk, dan kunt u ook een beroep doen op een bemiddelaar die is erkend door de FOD Justitie. Een onafhankelijke derde zal dan proberen om via een bemiddelingstraject te zoeken naar een oplossing. Het kan gaan om een advocaat, een notaris of een technisch deskundige. De kostprijs van de bemiddeling wordt bepaald door de aanrekening van de gebruikelijke provisies en erelonen.

Een alternatieve geschillenregeling via een erkende bemiddelaar is een volwaardig alternatief voor de klassieke gerechtelijke procedure. Beide partijen moeten wel bereid zijn om het geschil langs die weg te regelen. Geschillen worden doorgaans veel sneller bijgelegd, zodat ook de commerciële relatie behouden kan blijven.

Wenst u meer informatie over de alternatieve geschillenregeling en het kostenplaatje ervan, consulteer dan Belmed, het onlineplatform van de FOD Economie. U vindt er ook een overzicht met infofiches van de organen voor alternatieve geschillenregeling voor consumenten.

Als ik een geschil met een andere onderneming heb is alternatieve regeling van geschillen een oplossing voor mijn garantieprobleem als onderneming?

U kan geen beroep, in tegenstelling met de consument, op een gekwalificeerde entiteit doen.  Een alternatieve geschillenregeling via een erkende bemiddelaar is een volwaardig alternatief voor de klassieke gerechtelijke procedure. Beide partijen moeten wel bereid zijn om het geschil langs die weg te regelen. Geschillen worden doorgaans veel sneller bijgelegd, zodat ook de commerciële relatie behouden kan blijven.

Wenst u meer informatie over de alternatieve geschillenregeling en het kostenplaatje ervan, consulteer dan

U kan geen beroep, in tegenstelling met de consument, op een gekwalificeerde entiteit doen.  Een alternatieve geschillenregeling via een erkende bemiddelaar is een volwaardig alternatief voor de klassieke gerechtelijke procedure. Beide partijen moeten wel bereid zijn om het geschil langs die weg te regelen. Geschillen worden doorgaans veel sneller bijgelegd, zodat ook de commerciële relatie behouden kan blijven.

Wenst u meer informatie over de alternatieve geschillenregeling en het kostenplaatje ervan, consulteer dan Belmed, het onlineplatform van de FOD Economie. U vindt er ook een overzicht met infofiches van de organen voor alternatieve geschillenregeling voor consumenten., het onlineplatform van de FOD Economie. U vindt er ook een overzicht met infofiches van de organen voor alternatieve geschillenregeling voor consumenten.
Laatst bijgewerkt
23 september 2022