Table of Contents

  Fight“Alternatief” betekent dat het zoeken naar een oplossing gebeurt buiten de rechtbank (men heeft het ook over “buitengerechtelijke” geschillenbeslechting). In vergelijking met de rechtbank biedt deze aanpak heel wat voordelen:

  1. het gaat veel sneller;
  2. de kosten zijn beperkter (sommige instanties brengen helemaal geen kosten in rekening, en bij tussenkomst van een erkend bemiddelaar zijn de honoraria in principe in gelijke delen verdeeld);
  3. de vertrouwelijkheid wordt gegarandeerd (terwijl in de rechtbank de debatten publiek zijn);
  4. de relaties tussen de partijen kunnen gehandhaafd worden (bij een akkoord is er geen winnaar of verliezer, enkel twee winnaars).
  Laatst bijgewerkt
  14 juni 2018

  Laatste nieuws voor dit thema

  1. Consumentenbescherming
   Online

   Koopje of flop? Tips om veilig online te shoppen

  2. Online

   Gebruik van de begrippen “elektronische handtekening” en andere “vertrouwensdiensten” alsook het begrip “duurzame gegevensdrager” - Gids voor de redacteurs van wettelijke en reglementaire teksten

  3. Consumentenbescherming
   Mededinging
   Kwaliteit & veiligheid
   Ondernemingen
   Energie
   Online

   Jaarverslag van de FOD Economie