Table of Contents

  MédiateurDe “derde” is een persoon of instantie die bekwaam is om een procedure van alternatieve geschillenbeslechting te voeren. Naargelang zijn graad van betrokkenheid bij het zoeken naar een oplossing leidt de derde:

  1. een bemiddelingsprocedure, als hij de partijen helpt de dialoog te herstellen en een overeenkomst te bereiken zonder zelf een standpunt in te nemen over de oplossing;
  2. een verzoeningsprocedure, als hij zelf een oplossing zoekt en voorstelt aan de partijen;
  3. een arbitrageprocedure, als hij zijn beslissing (arbitrale uitspraak) oplegt aan de partijen;
  4. een ombudsprocedure, als hij optreedt als ombudsman in een specifieke sector (verzekeringen, energie, telecom, …) en aanbevelingen formuleert aan de sector om de vastgestelde gebreken te verhelpen.

  Om die opdracht te vervullen, moet de “derde” een aantal regels respecteren:

  1. onafhankelijkheid (hij heeft geen belangen in het geschil tussen de partijen)
  2. onpartijdigheid en neutraliteit
  3. vertrouwelijkheid (hij mag de inhoud van de correspondentie, gesprekken, … tussen de partijen niet verspreiden)
  4. transparantie (de partijen worden ingelicht over het verloop van de procedure)

  Belmed werkt samen met instanties die deze regels respecteren en die genotificeerd zijn bij de Europese Commissie, of met bemiddelaars die erkend zijn door de FOD Justitie.

  Laatst bijgewerkt
  15 januari 2018

  Laatste nieuws voor dit thema

  1. Online

   Waarom geen stage lopen bij de FOD Economie?

  2. Online

   Nationale sensibiliseringscampagne over cyberveiligheid - oktober 2019