Table of Contents

  Wat verstaat men onder consumentengeschil?

  Litige commercialOnder consumentengeschil verstaan we een probleem dat optreedt bij een handelstransactie tussen een consument en een handelaar.

  Met dit soort geschillen houdt Belmed zich bezig. Belmed behandelt geen geschillen tussen privépersonen onderling.

  Belmed behandelt ook geen:

  • vormen van bedrog,

  • vormen van oplichting of

  • geschillen die ressorteren onder het fiscaal of sociaal recht

  Geschillen tussen handelaren kunnen wel via Belmed worden behandeld.

  Wat verstaan we onder handelsgeschil?

  BalanceHet gaat over een probleem dat optreedt bij een handelstransactie tussen twee handelaars.

  Enkel klachten ten opzichte van handelaars die ingeschreven zijn in de KBO (de Kruispuntbank van Ondernemingen) komen in aanmerking voor buitengerechtelijke geschillenregeling via Belmed.

  Een buitenlandse onderneming kan ook gebruik maken van Belmed voor een handelsgeschil met een Belgische onderneming.

  Via Belmed kunnen erkende bemiddelaars zowel handelsgeschillen als consumentengeschillen (tussen consument en handelaar) behandelen.

  Geschillen tussen privépersonen komen niet in aanmerking.

  Belmed behandelt geen:

  • vormen van bedrog,
  • oplichting of
  • geschillen die vallen onder het fiscaal of sociaal recht.

  Wanneer u op de Belmed-website op zoek gaat naar een bemiddelaar voor uw handelsgeschil met een andere handelaar herkent u de bemiddelaars die bevoegd zijn aan het b2b-symbool naast hun naam.

  Laatst bijgewerkt
  14 juni 2018

  Laatste nieuws voor dit thema

  1. Online

   Nationale sensibiliseringscampagne over cyberveiligheid - oktober 2019