Table of Contents

  GuideEen handelstransactie tussen een consument en een onderneming verloopt vaak zonder problemen.

  Maar in sommige gevallen loopt niet alles zoals gepland (niet-conforme producten, vertraagde levering, verkeerde factuur, …). In een dergelijk geval moet de andere partij daar onmiddellijk van op de hoogte gebracht worden. Soms volstaat een bezoekje ter plaatse of een telefoontje om het probleem in der minne te schikken. Maar wanneer een dialoog onmogelijk blijkt, moeten andere pistes overwogen worden:

  1. Het kan erg nuttig zijn een  ingebrekestelling te versturen per aangetekende brief;
  2. Sorteert die geen effect, dan wordt men geconfronteerd met een commercieel geschil.

  Om een commercieel geschil te regelen, stelt de FOD Economie voor een beroep te doen op  een derde die een procedure kan voeren van alternatieve geschillenbeslechting.

  Laatst bijgewerkt
  21 februari 2018

  Laatste nieuws voor dit thema

  1. Consumentenbescherming
   Online

   Koopje of flop? Tips om veilig online te shoppen

  2. Online

   Gebruik van de begrippen “elektronische handtekening” en andere “vertrouwensdiensten” alsook het begrip “duurzame gegevensdrager” - Gids voor de redacteurs van wettelijke en reglementaire teksten

  3. Consumentenbescherming
   Mededinging
   Kwaliteit & veiligheid
   Ondernemingen
   Energie
   Online

   Jaarverslag van de FOD Economie