Table of Contents

  Adres:

  Hoogstraat 139
  1000 Brussel

  Tel.: +32 2 504 97 86
  Fax: +32 2 504 97 84
  E-mail: info@bouwverzoening.be
  Website: http://www.bouwverzoening.be

  Een bemiddelingsaanvraag indienen
  via Belmed

  Voor welke problemen?

  Elk technisch geschil bij de bouw of renovatie van een woning (dakbedekking, vocht, isolatie en ventilatie, centrale verwarming, vloerbedekking, raamwerk, veranda, trap, …).

  Kosten

  Vast bedrag van 242 euro incl. btw (200 euro excl. btw) per partij. Dit dekt de kosten van het eerste plaatsbezoek van de deskundige en van het opstellen van het proces-verbaal van verzoening of van het bindend technisch verslag.

  Voor elke bijkomende prestatie wordt een bestek opgemaakt : de partij die de expertise heeft aangevraagd, keurt het bestek goed (als ze dat wil) en schiet de kosten voor.

  De kosten voor eventuele bijkomende onderzoeksdaden bestaan uit erelonen - 90 euro/uur incl. btw (75 euro/uur excl. btw), verplaatsingsvergoedingen - 1,21 euro/km incl. btw (1 euro/km excl. btw), reistijd inbegrepen en secretariaatskosten 37,50 euro/uur incl. btw (31 euro/uur excl. btw).

  Talen

  Talen van de procedure:

  • Frans

  • Nederlands

  Verplichte voorwaarden

  • U hebt geprobeerd het geschil rechtstreeks met de onderneming op te lossen, zonder daarbij succes te hebben geboekt;
  • U hebt het formulier “bevoegdheidsbeding” van de Commissie (aanvragen bij de Commissie of downloaden) ingevuld en ondertekend, ofwel bij de ondertekening van de aannemingscontracten, ofwel nadat het geschil is ontstaan.

  Hoe werkt het?

  De Commissie organiseert een zitting waarbij zij, op basis van het dossier en van de uiteenzetting van de partijen, de deskundige-verzoener aanstelt met de beste technische kennis betreffende het probleem in kwestie. De deskundige brengt vervolgens een bezoek ter plaatse en poogt de partijen bij dit eerste bezoek te verzoenen; slaagt hij daar niet in, dan stelt hij een technisch verslag op. Dat verslag is bindend voor de partijen. De geschillen worden normaal binnen maximaal zes maanden opgelost. Mislukt de verzoeningspoging, dan kunnen de partijen de zaak nog altijd bij een rechtbank aanhangig maken.

  Klachtenformulier

  Download het klachtenformulier (+ kopieën bijvoegen van alle nuttige documenten).

  Procedurereglement

  Download het procedurereglement.

  Belmed-partnerLogo-belmed

  Laatst bijgewerkt
  24 januari 2019