Table of Contents

  De Ombudsman heeft een statuut dat over het algemeen geregeld is door een wet. Die wet bepaalt wat hij mag doen, wat hij aan wie mag vragen, … .

  Hij zal proberen het probleem in der minne te regelen, op voorwaarde dat de partijen al een eerste poging hebben ondernomen om het geschil bij te leggen, zonder succes. Hij zal informatie verzamelen en een advies uitbrengen.

  Zijn adviezen zijn niet bindend. Dat betekent dat de aangeklaagde onderneming niet verplicht is zijn advies te volgen. Doet ze dat niet, dan moet ze wel uitleggen waarom.

  Over het algemeen zijn er termijnen vastgesteld voor het hele verloop van de procedure.

  Het is mogelijk dat het verdere verloop van het geschil bevroren wordt (vb. inningsprocedure) voor de periode waarin de ombudsman zich over het probleem buigt. Over het algemeen mag die termijn een vooraf bepaald maximum niet overschrijden. Het is dus het beste zich op voorhand te informeren.

  Mislukt de tussenkomst van een ombudsman, dan is het nog altijd mogelijk voor arbitrage te kiezen of naar de rechtbank te gaan.

  De diensten van een ombudsman zijn gratis.

  Platform van alle ombudsdiensten in België.

  Laatst bijgewerkt
  21 februari 2019

  Laatste nieuws voor dit thema

  1. Consumentenbescherming
   Online

   Koopje of flop? Tips om veilig online te shoppen

  2. Online

   Gebruik van de begrippen “elektronische handtekening” en andere “vertrouwensdiensten” alsook het begrip “duurzame gegevensdrager” - Gids voor de redacteurs van wettelijke en reglementaire teksten

  3. Consumentenbescherming
   Mededinging
   Kwaliteit & veiligheid
   Ondernemingen
   Energie
   Online

   Jaarverslag van de FOD Economie