Adres

Place A. Bosch 17
1300 Waver

Tel.: +32 10 22 76 72
Fax:+32 10 22 76 72
e-mail: info@ccai.be 
website: http://www.ccai.be (alleen in het Frans)

Een bemiddelingsaanvraag indienen
via Belmed

Voor welke problemen?

Elk probleem dat verband houdt met onroerende goederen, zoals een geschil met een aannemer, een architect, een landmeter, een projectontwikkelaar, een geschil betreffende een nieuwbouw, een renovatie, een mede-eigendom, een erfdienstbaarheid, stadsplanning, mandeligheid, een constructiefout, huur, leasing, de verkoop van onroerend goed, een contract van een vastgoedmakelaar, een probleem m.b.t. de omgeving, een probleem van onbewoonbaarheid, …

Twee verplichte voorwaarden om beroep te kunnen doen op de Kamer van verzoening, arbitrage en bemiddeling inzake onroerend goed:

  • U moet geprobeerd hebben om het geschil rechtstreeks met de onderneming op te lossen, zonder daarbij succes te hebben geboekt.
  • U moet de Kamer formeel (schriftelijk) aanwijzen om een arbitragepoging te ondernemen.

Kosten

50 euro per partij + 85 euro excl. btw per gepresteerd uur per arbiter (met eventueel provisies of voorschotten) + in voorkomend geval expertisekosten.

Hoe werkt het?

Een college van 3 arbiters zal het geschil onderzoeken en een beslissing nemen. Er zetelen altijd minstens een jurist en een technisch deskundige die gespecialiseerd is in het vakgebied waarop het probleem in kwestie betrekking heeft.

Formulier

Probleem op papier uiteenzetten + kopieën bijvoegen van alle nuttige documenten

Reglement

Te volgen procedure (in het Frans)

Laatst bijgewerkt
25 januari 2019

Laatste nieuws voor dit thema

  1. Online

    Nationale sensibiliseringscampagne over cyberveiligheid - oktober 2019