Table of Contents

  De voedingsnijverheid vertegenwoordigt een groot aantal subsectoren. Bij de Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie is de cel Voedselreglementering van de FOD Economie belast met de analyse, de ontwikkeling en de interpretatie van de Europese en nationale wetgeving over de etikettering en de samenstelling van de voedingsproducten, in samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. 

  De FOD Economie richt zich vooral op de economische en algemene aspecten, terwijl de FOD Volksgezondheid zich hoofdzakelijk bezighoudt met de aspecten voor voeding en volksgezondheid.

  De cel Voedselreglementering biedt ook een Belgische bijdrage aan dossiers over de normen van de etikettering en de door de Codex Alimentarius tot stand gebrachte producten.

  De voedingsnijverheid omvat zowel de vervaardiging van voedingsmiddelen (NACE 10) als de vervaardiging van dranken (NACE 11). Bij de vervaardiging van voedingsmiddelen wordt er een onderscheid gemaakt tussen:

  • 10.1. Verwerking en conservering van vlees en vervaardiging van vleesproducten
  • 10.2. Verwerking en conservering van vis en van schaal- en weekdieren
  • 10.3. Verwerking en conservering van groenten en fruit
  • 10.4. Vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vetten
  • 10.5. Vervaardiging van zuivelproducten
  • 10.6. Vervaardiging van maalderijproducten, zetmeel en zetmeelproducten
  • 10.7. Vervaardiging van bakkerijproducten en deegwaren
  • 10.8. Vervaardiging van andere voedingsmiddelen
  • 10.9. Vervaardiging van diervoeders

  De basis van de reglementering over etikettering  is degene die op Europees niveau wordt toegepast en ze wordt enkel in specifieke gevallen aangevuld met Belgische bepalingen.

  De normen over de samenstelling van voedingsmiddelen en dranken zijn op Europees niveau slechts deels geharmoniseerd. Elke wetgeving over de samenstellingsnormen voor niet-geharmoniseerde producten is op Belgisch niveau gereglementeerd en maakt deel uit van de taken van de cel Voedselreglementering.

  Laatst bijgewerkt
  24 juni 2024