Voedingsnijverheid

Table of Contents

  In het domein van de voedingsnijverheid onderhoudt de FOD Economie nauwe contacten met de overkoepelende organisatie Federatie voedingsindustrie van België (FEVIA) evenals met verschillende sectorfederaties en met andere Federale Overheidsdiensten en betrokken officiële instituties.

  De opdracht van onze federale overheidsdienst is kennis te verwerven op socio-economisch vlak over de huidige toestand van deze sector en over zijn evolutie. Hierdoor draagt hij bij  tot de besluitvorming en het tot stand komen van een evenwichtige wetgeving in dit domein.

  Om zijn opdracht te vervullen neemt de FOD Economie deel aan vergaderingen en werkgroepen op nationaal, Europees en internationaal niveau over onder meer etikettering, handelsbeleid en ‑mechanismen, en voedselkwaliteit. Hierbij wordt aandacht besteed aan het zo goed mogelijk profileren van de Belgische bedrijven op de nationale en internationale markt zonder de belangen van de consument uit het oog te verliezen.

  Laatst bijgewerkt
  12 januari 2018

  Laatste nieuws voor dit thema

  1. Ondernemingen

   Actieve deeleconomieplatforms in België

  2. Ondernemingen

   Uitbreiding van de My Enterprise-toepassing

  3. Ondernemingen

   Inwerkingtreding wetgeving op de insolvabiliteit - Impact op de Kruispuntbank van Ondernemingen