Table of Contents

  Informatieplicht van de doorverkoper

  De doorverkoper moet de reiziger voor het sluiten van een pakketreisovereenkomst op de hoogte brengen van zijn rechten (via een verplicht standaardformulier) en van alle nodige informatie waarop de reiziger zijn aankoopbeslissing zal baseren. Het gaat hierbij om de voornaamste kenmerken van de reisdiensten in de pakketreis (bestemming, vervoermiddelen, type accommodatie, verstrekte maaltijden, excursies, …), de contactgegevens van de organisator en/of doorverkoper, de totaalprijs en betalingsregeling, eventueel het minimumaantal personen voor de reis, de noodzakelijke paspoorten, visa en gezondheidsformaliteiten, de opzegmogelijkheden van de reiziger en inlichtingen over mogelijke bijkomende annulatie- of bijstandsverzekeringen.

  Deze informatie moet niet verplicht in een keer, bv. in een brochure, worden vermeld, maar de reiziger moet deze wel op een duidelijke, begrijpelijke en in het oog springende manier ontvangen voor hij definitief boekt.

  Als u ook afzonderlijke reisdiensten verkoopt, moet u de reiziger vooraf informeren dat ook deze verkopen onder de bescherming bij insolventie vallen.

  De bewijslast van deze informatievoorschriften rust bij u. U moet dus steeds kunnen aantonen dat de reiziger de nodige informatie heeft ontvangen.

  Aansprakelijkheid van de doorverkoper

  Als doorverkoper bent u verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de prestaties die verband houden met uw tussenkomst, zoals boekingsfouten.

  U moet berichten, verzoeken of klachten van reizigers over de uitvoering van de pakketreis zo snel mogelijk doorgeven aan de organisator.

  Als u optreedt voor een buiten de Europese Economische Ruimte gevestigde organisator, wordt u beschouwd als organisator met de daarbij horende uitgebreide aansprakelijkheid, tenzij u bewijst dat de organisator voldoet aan de wettelijke verplichtingen.

  Raadpleeg ook onze Guidelines over de verkoop van pakketreizen (PDF, 383.71 KB)

  Laatst bijgewerkt
  26 februari 2019