Table of Contents

    De nanowetenschappen en de nanotechnologie vormen samen de volgende wetenschappelijke en industriële revolutie.

    De economen voorzien dat tussen de periode 2015 en 2020, de jaarlijks mondiale omzet voor de nanotechnologie zal oplopen tot duizend miljard dollar. Dit domein vertegenwoordigt dus een technologische sector en economische strategie dat aan de oorsprong ligt van grote vooruitgang die bijdraagt aan de competitiviteit en aan de doelstellingen van duurzame ontwikkeling.

    De nanotechnologie is een belangrijk element voor het economische potentieel van de Belgische economie. In deze optiek volgt de SPF Economie, vanuit een economische invalshoek, in het bijzonder de werkzaamheden van de OESO op en tevens het specifieke beleid ontwikkeld voor deze materie door de Europese Commissie.

    De FOD Economie volgt eveneens de specifieke problematiek van de nanometrologie op via de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid.