Table of Contents

  in afwachting van publicatie in het Belgisch Staatsblad

  De minimumvergoeding voor pakketbezorgers is in het leven geroepen om sociale uitbuiting te bestrijden en eerlijke concurrentie te bevorderen.

  De zogenaamde pakjeswet van 17 december 2023 bepaalt daarom in artikel 10/1 dat het “elke aanbieder van postdiensten verboden is om postdiensten te verstrekken of te doen verstrekken die inhouden dat pakjes in België worden geleverd tegen een vergoeding die lager is dan de "minimumvergoeding". Het spreekt voor zich dat de vergoeding hoger mag liggen dan de minimumvergoeding.

  Deze regeling in verband met de minimumvergoedingen treedt in werking op 1 juli 2024.

  Parameters van de minimumvergoeding

  Transporttype

  Voor het berekenen van de vergoeding dient er een onderscheid gemaakt te worden naargelang het type vervoersmiddel dat gebruikt wordt en het vereiste rijbewijs:

  • een gemotoriseerd voertuig dat ten minste een rijbewijs B vereist;
  • een fiets
   • waarvoor geen rijbewijs nodig is (fietsen, elektrische fietsen en scooters)
   • waarvoor een rijbewijs A, A1 of A2 of AM vereist is (speedpedelecs, scooters en motoren).

  Inputparameters

  Bij de berekening wordt verder rekening gehouden met verschillende inputparameters die gebruikt worden voor de omzetting naar een kost per uur:

  1. het aantal gewerkte uren per dag
  2. het aantal gewerkte dagen per maand
  3. het aantal gereden km per dag

  4 kostenrubrieken

  De berekening van de minimumvergoedingen neemt 4 soorten kosten in aanmerking:

  1. arbeidskosten
  2. vaste voertuigkosten
  3. algemene kosten
  4. energiekosten

  Elke 6 maanden wordt de berekening van die vergoedingen bijgewerkt en worden de bedragen op de website van de FOD Economie gepubliceerd.

  In de volgende tabel vindt u het detail van de elementen waarmee rekening is gehouden op basis van de recentste gegevens. Die bedragen delen we enkel informatief mee en zijn exclusief btw. De officiële bron vormt steeds het ministerieel besluit zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

  Elementen waarmee rekening is gehouden op basis van de recentste gegevens voor de berekening van de minimumvergoeding

   

  Gemotoriseerd voertuig

  Fiets

  Arbeidskosten

   

   

  Minimumuurloon

  25,5072 euro

  25,5072 euro

  Gewerkte uren per semester

  1.170 uur

  878,64 uur

  Afgelegde afstand per semester

  11.700 km

  8.786,4 km

  Vaste voertuigkosten

   

   

  Afschrijving

  426,29 euro/maand

  152,78 euro/maand

  Onderhoud

  93,33 euro/maand

  125 euro/maand

  Verzekering

  180 euro/maand

  9 euro/maand

  Banden

  28,99 euro/maand

  -

  Keuring

  5,57 euro/maand

  -

  Verkeersbelasting

  13,58 euro/maand

  -

  Algemene kosten

   

   

  Algemene kosten (administratief, …)

  1,80 euro/uur

  2,40 euro/uur

  Energiekosten

   

   

  Gemiddelde kosten tijdens de voorbije 6 maanden

  1,90 euro/uur

  0,0113 euro/uur

  Bedrag van de minimumvergoeding

  De aldus bekomen minimumvergoeding bedraagt

  • 33,04 euro per uur voor een dienstverlener met een gemotoriseerd voertuig en
  • 29,87 euro per uur voor een dienstverlener met een fiets.

  Toelichtingsnota over de berekeningsmethode van de minimumvergoeding

  Voor de berekening van de minimumvergoeding van koeriers heeft de overheid een berekeningsmethode laten ontwikkelen door transporteconomen van de Universiteit Antwerpen. Vervolgens heeft ze overleg gepleegd met het Instituut wegtransport en logistiek België (ITLB) en verschillende Belgische belangengroepen in de transport- en logistieke sector om het berekeningsmodel verder te verfijnen. 

  Meer gedetailleerde info vindt u in de toelichtingsnota (PDF, 131.8 KB).

  Contact

  contactcenter@eranova.fgov.be

  Laatst bijgewerkt
  28 juni 2024