Mechanische industrie en aanverwanten

Table of Contents

  In het domein van de mechanische nijverheid en aanverwanten onderhoudt de FOD Economie nauwe contacten met de sectorale private actoren zoals beroepsfederaties evenals met publieke instanties op Belgisch (andere FOD’s), Europees (Europese instellingen zoals de Europese Commissie, de Europese Raad…) en internationaal niveau (WHO).

  De dienst Mechanische industrie en aanverwanten heeft als opdracht om vragen te beantwoorden en dossiers af te handelen in het kader van het federale, Europese en internationale beleid met betrekking tot

  • automobiel- en transportindustrie (mechanica, elektromechanica)
  • elektronica (elektronica, elektromechanica)
  • nieuwe technologieën (uitgezonderd ICT)

  Hiertoe neemt de dienst Mechanische Industrie en aanverwanten deel aan bepaalde werkgroepen van de Europese Commissie en andere internationale instellingen (WTO, OESO) met als doel

  • de regelgeving die op de sectoren van toepassing is, op te volgen,
  • de regelgeving die op de sectoren van toepassing is, te beheren en tevens
  • de economische belangen van België te verdedigen.
  Laatst bijgewerkt
  31 mei 2018

  Laatste nieuws voor dit thema

  1. Ondernemingen

   Bereid uw onderneming voor op de brexit!

  2. Ondernemingen

   Is uw bedrijf cyberveilig? Doe de scan!

  3. Ondernemingen

   Boordtabel van de kmo’s en zelfstandige ondernemers 2018