Staatssteun voor Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie in het kader van Airbus-programma’s

Het Federaal Luchtvaartplatform steunt de Belgische luchtvaartindustrie voor haar deelname aan de verschillende Airbus-programma’s.

De ontwikkelingskosten of “Non Recurring Costs” (NRC) die gepaard gaan met dergelijke Airbus-projecten kunnen immers zeer hoog oplopen. Het Federaal Luchtvaartplatform, dat een samenwerking is tussen de FOD Economie en de POD Wetenschapsbeleid, financiert deze eenmalige kosten (NRC) via terugbetaalbare voorschotten in overeenstemming met de Europese regelgeving. Binnen dit platform is de Directie Luchtvaart en Defensie van de FOD Economie verantwoordelijk voor de economische en financiële aspecten van de Staatssteun.

De projecten kunnen worden gesteund volgens een van de verschillende financieringsscenario’s (PDF, 42.63 KB)

Voor de indiening van een Staatssteundossier voor O&O&I in het kader van AIRBUS-programma's werden een aantal richtlijnen opgesteld.

De richtlijnen downloaden (PDF, 71.27 KB)

Laatst bijgewerkt
18 april 2019

Laatste nieuws voor dit thema

  1. Ondernemingen

    Het vervangen van gevaarlijke chemische stoffen – Studie van april 2019

  2. Ondernemingen

    Hervorming van het Wetboek van vennootschappen - Inwerkingtreding op 01.05.2019

  3. Ondernemingen

    Brochure “Zelfstandige worden” – Nieuwe editie