Leasing – erkenning van de ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur - wetswijziging

Tegen uiterlijk 1 november 2012 moeten ondernemingen die onroerende leasingactiviteiten verrichten over een erkenning beschikken. Het aanvraagformulier is thans beschikbaar op deze site en bij de Algemene Directie Economische Reglementering – Dienst Krediet & Schuldenlast.

De bestaande roerende leasing-ondernemingen krijgen 1 jaar de tijd, te rekenen vanaf de inwerkingtreding van het ministerieel besluit, om zich aan te passen aan de nieuwe erkenningsvoorwaarden.

Deze erkenningsplicht is het gevolg van de inwerkingtreding van artikel 22 van de wet van 4 maart 2012 betreffende de Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen. Die wet bepaalt immers dat ook de ondernemingen die onroerende financieringshuurovereenkomsten sluiten, thans onderworpen zijn aan een erkenning.

Hiertoe werd, ter uitvoering van het gewijzigde koninklijk besluit nr. 55 van 10 november 1967, een ministerieel besluit opgemaakt om de voorwaarden te bepalen waaraan de ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur moeten voldoen om erkend te worden. Dit besluit voorziet ook in een herziening van de erkenningen verleend aan ondernemingen gespecialiseerd in roerende leasing.

Voor nadere inlichtingen kunt u steeds bij de betrokken dienst terecht op het telefoonnr. 02 277 83 74 of 02 277 85 01, of per e-mail: sfin@economie.fgov.be.

Aanvraag tot erkenning financieringshuur - leasing (mod.6) (DOCX, 61.46 KB)

Laatst bijgewerkt
31 mei 2018

Laatste nieuws voor dit thema

 1. Ondernemingen

  Prijzenobservatorium - Lichte versnelling van de totale inflatie in 2018 in België

 2. Consumentenbescherming
  Ondernemingen

  De FOD Economie is op zoek naar nieuwe medewerkers en stagiairs

 3. Ondernemingen

  Hoe kunt u zich laten erkennen als ambachtsman of -vrouw?