Table of Contents

  Deadline:        31 augustus 2018

  Publicatie:       1 juli 2018

  Status:             Gesloten

  Onderwerp

  Als onderdeel van de inspanningen van Global Sea Mineral Resources (GSR) om de haalbaarheid van diepzeemijnbouw van polymetallische knollen in de Clarion-Clipperton-fractuurzone in 2019 te onderzoeken, heeft GSR op 30 maart 2018 een milieueffectenverklaring ingediend bij de Internationale Zeebodemautoriteit (ISA). Daarnaast heeft het onlangs besloten om de beoordeling te publiceren in het belang van transparantie voor de belanghebbenden.

  Het doel van GSR is om een collector te ontwikkelen voor de polymetallische knollen, die de beste beschikbare technieken gebruikt om de extreme fysieke uitdagingen van het werken op diepten tot 5.000 meter te ondersteunen en de impact op het milieu te minimaliseren.

  Terwijl GSR zelf metingen zal uitvoeren van de milieueffecten van hun testen, is GSR overeengekomen om met het Joint Programming Initiative Healthy and Productive Seas and Oceans (JPI Oceans) te coördineren voor een onafhankelijke monitoring van hun testen.

  Verloop van de openbare raadpleging

  De openbare raadpleging liep van 1 juli 2018 tot en met 31 augustus 2018 en werd aangekondigd op de nieuwspagina van de website van de FOD Economie en door een e-mailbericht naar de negentig deelnemers van de workshop “Deep Sea Mining – Contributing to the elaboration of a Belgian policy”. Deze aankondiging werd eveneens overgenomen op de nieuwspagina van de website van GSR. Ten slotte heeft de Belgische delegatie tot de Raad van ISA, op woensdag 18 juli 2018, tijdens haar verklaring met betrekking tot het verslag van de voorzitter van de “Legal and Technical Commission” (LTC), deze openbare raadpleging aangekondigd en de leden van de Raad uitgenodigd om hieraan deel te nemen.
   

  Raadplegingsdocumenten (enkel beschikbaar in het Engels)

  Resultaten van de openbare raadpleging

  Er werden zeven commentaren ontvangen tijdens deze raadpleging. Hiervan waren twee afkomstig van burgers, drie van niet-gouvernementele organisaties en twee van wetenschappelijke instellingen. Op een na, kwamen alle commentaren uit België. Twee inzendingen werden verworpen, één omdat de informatie in de inzending geen betrekking tot het onderwerp van de raadpleging en een tweede doordat, ondanks een aanvraag om meer informatie te verschaffen, de informatie in de inzending te beperkt was om bruikbaar te zijn en ontbrak aan wetenschappelijke argumentatie en achtergrond.

  Weerhouden commentaren

  Het Belgische antwoord

  België heeft alle ontvangen commentaren zorgvuldig overwogen en heeft, in overleg met GSR en de betrokken belanghebbenden, een aantal acties vastgesteld. Dit heeft geleid tot het Belgisch antwoord op de publieke raadpleging, welke op 3 december 2018 verstuurd werd naar ISA, GSR en alle betrokken belanghebbenden.

  Belgisch antwoord met bijlage (PDF, 945.72 KB)

  Antwoorden van GSR (enkel beschikbaar in het Engels)

  Onderstaande antwoorden van GSR op de commentaren van de betrokken belanghebbenden werden op 14 januari 2019 door GSR verstuurd naar de betrokken belanghebbenden, ISA en de FOD Economie.

  Laatst bijgewerkt
  20 april 2020