In het Gebied komen drie hoofdtypes van ertsafzettingen voor, namelijk:

  1. Polymetallische knollen
  2. Polymetallische sulfiden
  3. Kobaltrijke ferromangaankorsten

Polymetallische knollen

Deze knollen, ook wel mangaanknollen genoemd, komen voor in meren, ondiepe waters en op de oceaanbodem, in plaatsen met extreem lage sedimentatiesnelheden. Ze bestaan hoofdzakelijk uit ijzer- en mangaansilicaten en -hydroxyden, maar bevatten ook kleine hoeveelheden nikkel, koper en kobalt.

De rijkste afzettingen bevinden zich in de Clarion-Clipperton Fracture Zone (ten westen van Mexico), in het Centraal Indische Oceaanbekken en het Bekken van Peru. Polymetallische knollen groeien extreem traag, met een snelheid van een tot 10 mm per miljoen jaar.

Polymetallische sulfiden

Deze afzettingen van zwavelhoudende mineralen van hydrothermale oorsprong komen voor in twee vormen, namelijk als al dan niet gedoofde hydrothermale schoorstenen of als de nabijgelegen onderzeese massieve sulfide afzettingen. Ze bestaan voornamelijk uit koper- en zinkertsen, maar bevatten ook lood, goud en zilver.

Kobaltrijke ferromangaankorsten

Deze afzettingen, ook wel mangaankorsten genoemd, komen voor in wateren tussen 400 m en 5.000 m in gebieden met een grote vulkanische activiteit, waar de stroming te sterk is voor de afzetting van losse sedimenten. Ze worden gevormd door het neerslaan van metalen uit zeewater op een harde ondergrond en hebben, in het algemeen, een samenstelling die vergelijkbaar is met polymetallische knollen. Ze bevatten echter hogere concentraties kobalt, platina en zeldzame aardmetalen.

Meer informatie

International Seabed Authority (2002). Polymetallic massive sulphides and cobalt-rich ferromanganese crusts: status and prospects. Technical Study: No. 2. ISBN 976-610-467-0

International Seabed Authority (2010). A Geological Model of Polymetallic Nodule Deposits in the Clarion-Clipperton Fracture Zone and Prospector’s Guide for Polymetallic Nodule Deposits in the Clarion Clipperton Fracture Zone. Technical Study: No. 6. ISBN 978-976-95268-2-2.

Workshops georganiseerd door de Internationale Zeebodemautoriteit

Laatst bijgewerkt
2 juli 2018