Table of Contents

  Geologische rijkdom gaat vaak gepaard met biologische rijkdom. De drie hoofdtypes van ertsafzettingen op de diepzeebodem in het Gebied creëren een unieke habitat waar zeldzame, endemische organismen voorkomen en die bovendien ook een ontzettend lange levensduur en dus trage groei hebben. Een levensduur van ongeveer 2.320 jaar, zoals voor het zwarte koraal, is hier niet uitzonderlijk, wat deze organismen ook extra kwetsbaar maakt.

  Geassocieerd met de polymetallische knollen in de Clarion-Clipperton Fracture Zone komen onder andere unieke sponzen, neteldieren zoals koralen, week- of schelpdieren zoals zeepokken en octopusjes, stekelhuidigen zoals zeekomkommers en slangsterren, larven van kreeftachtigen en specifieke rondwormen voor. Ongeveer viermaal hogere densiteiten aan organismen worden op en rond de knollen gevonden in vergelijking met gebieden zonder polymetallische knollen. Door de ontoegankelijkheid van het gebied is het wetenschappelijk onderzoek van de fauna op deze knollen echter beperkt.

  Chemotrofe bacteriën, die via chemische reacties anorganische stoffen omzetten in voedingsstoffen, vormen de basis van de unieke ecosystemen die voorkomen op de hydrothermale schoorstenen van de diepzee. Ongeveer 85 % van de soorten geassocieerd met de polymetallische sulfiden zijn uniek voor deze habitat. De yetikrab en verschillende diepzeewormen zijn hier voorbeelden van. Sommige wetenschappers zijn zelfs van mening dat het leven op aarde ontstaan is aan deze hydrothermale schoorstenen.

  Kobaltrijke ferromangaankorsten worden ook wel oases van de abyssale vlaktes genoemd omdat ze een hogere biomassa en een diversiteit van soorten bevatten die net boven de bodem leven. Wanneer ook oceanische fronten in de omgeving aanwezig zijn, kunnen de vlaktes een versterkende verbinding vormen tussen de bodemgemeenschap en de pelagische gemeenschap, aangezien er dan een hogere primaire productie voorkomt en daardoor ook meer pelagische soorten. Vissen en zeezoogdieren komen daar vaak in grote groepen voor, wat eveneens de orka aantrekt. De vlaktes kunnen voor de dieren ook dienen als oriëntatiepunten en broedplaatsen.

  Rol van de Internationale Zeebodemautoriteit

  De International Seabed Authority (Internationale Zeebodemautoriteit) is belast met:

  • het reglementeren en beheren van de minerale rijkdommen in het Gebied,
  • het voorkomen, verminderen en bestrijden van verontreiniging van het mariene milieu ten gevolge van exploratie- en exploitatieactiviteiten,
  • de bescherming en het behoud van de natuurlijke rijkdommen van het Gebied, en
  • het voorkomen van schade aan de flora en fauna van het mariene milieu.

  Initiële milieutoestand

  Om de potentiële effecten van de exploratie- en exploitatieactiviteiten te kunnen beoordelen, worden de contractanten verplicht om gegevens te verzamelen over de initiële milieutoestand.

  Het verzamelen van gegevens over de initiële toestand van het biologische milieu vergt echter een zeer grote expertise in taxonomie, aangezien een zeer groot deel van de soorten tot nu toe onbekend waren. Hiervoor werden tot nu toe drie taxonomische workshops georganiseerd:

  De eerste workshop leidde tot de creatie van een online Atlas of Abyssal Megafauna, die in de toekomst wordt aangevuld met de gegevens over de macro- en meiofauna.

  Momenteel richt de Autoriteit een onlinedatabank op voor de gegevens over de initiële milieutoestand. Deze onlinedatabank moet tegen het najaar van 2018 operationeel zijn.

  Milieubeheersplannen

  In 2012 keurde de Autoriteit het Milieubeheersplan voor de Clarion-Clipperton Zone goed. Dat hield ook de oprichting in van negen gebieden van bijzonder belang voor het milieu, bedoeld om de biodiversiteit en de ecosysteemstructuur te beschermen. Dat milieubeheersplan wordt in de nabije toekomst geëvalueerd.

  Momenteel wordt gewerkt aan het ontwerp van een regionaal milieubeheersplan voor kobaltrijke korsten in de Stille Oceaan en polymetallische sulfide-afzettingen op mid-oceanische ruggen.

  Meer informatie

  International Seabed Authority (Internationale Zeebodemautoriteit)

  Internationale Zeebodemautoriteit - Workshops

  MIDAS project (2013/2016 - Managing Impacts of Deep-Sea Resource Exploitation)

  JPI Oceans - Ecological Aspects of Deep-Sea Mining (2013/2022)

  Eualeme Abebe, Paul Angel, James Baldwin, Stephen Blenkin, Adam Cook, Simon Creer, Nicola Debenham-Cook, Paul De Ley, John Lambshead, Manuel Mundo-Ocampo, Margaret Packer & Kelley Thomas (2011). Marine benthic nematode molecular protocol handbook (nematode barcoding). ISA Technical study; no. 7. International Seabed Authority, Kingston, Jamaica, 66 pp. (https://www.isa.org.jm/sites/default/files/files/documents/tstudy7.pdf)

  Malcolm Clark, Christopher Kelley, Amy Baco & Ashley Rowden (2011), Fauna of Cobalt-rich ferromanganese crust seamounts. ISA Technical study; no. 8. International Seabed Authority, Kingston, Jamaica, 90 pp. (https://www.isa.org.jm/sites/default/files/files/documents/tstudy8.pdf)

  Luc Cuyvers, Whitney Berry, Kristina Gjerde, Torsten Thiele & Caroline Wilhem (2018). Deep seabed mining: A rising environmental challenge. IUCN and Gallifrey Foundation, Gland, Switzerland, x+74pp. https://doi.org/10.2305/IUCN.CH.2018.16.en

  Bart De Smet, Ellen Pape, Torben Riehl, Paulo Bonifácio, Liesbet Colson & Ann Vanreusel (2017). The Community Structure of Deep-Sea Macrofauna Associated with Polymetallic Nodules in the Eastern Part of the Clarion-Clipperton Fracture Zone. Front. Mar. Sci. 4:103. doi: 10.3389/fmars.2017.00103

  Claire Garrigue, Phillip Clapham,Ygor Geyer, Amy Kennedy, and Alexandre Zerbini (2015). Satellite tracking reveals novel migratory patterns and the importance of seamounts for endangered South Pacific humpback whales. Royal Society Open Science (http://rsos.royalsocietypublishing.org/content/2/11/150489)

  Kathryn Miller, Kirsten Thompson, Paul Johnston & David Santillo (2018). An Overview of Seabed Mining Including the Current State of Development, Environmental Impacts, and Knowledge Gaps Front. Mar. Sci., 10 January 2018. https://doi.org/10.3389/fmars.2017.00418  

  Telmo Morato, Peter Miller, Daniel Dunn, Simon Nicol, James Bowcott & Patrick Halpin (2016). A perspective on the importance of oceanic fronts in promoting aggregation of visitors to seamounts. Fish and Fish. 17, 1227–1233. https://doi.org/10.1111/faf.12126

  Ellen Pape, Tania Bezerra, Freija Hauquier & Ann Vanreusel (2017). Limited Spatial and Temporal Variability in Meiofauna and Nematode Communities at Distant but Environmentally Similar Sites in an Area of Interest for Deep-Sea Mining. Front. Mar. Sci. 4:205. doi: 10.3389/fmars.2017.00205

  Ryan Reisinger, Mark Keith, Russel Andrews & P. J. N. de Bruyn (2015). Movement and diving of killer whales (Orcinus orca) at a Southern Ocean archipelago. J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 473, 90–102. https://doi.org/10.1016/j.jembe.2015.08.008

  Craig Smith, Gordon Paterson, John Lambshead, Adrian Glover, Alex Rogers, Andrew Gooday, Hiroshi Kitazato, Myriam Sibuet, Joëlle Galéron & Lenaïck Menot (2008). Biodiversity, species ranges, and gene flow in the abyssal Pacific nodule province: predicting and managing the impacts of deep seabed mining.  ISA Technical study; no. 3. International Seabed Authority, Kingston, Jamaica, 38 pp. (https://www.isa.org.jm/sites/default/files/files/documents/techstudy3.pdf)

  Cindy L. Van Dover, Craig Smith, Jeff Ardron, Sophie Arnaud, Yannick Beaudoin, Juan Bezaury, Gregory Boland, David Billett, Mark Carr, Georgy Cherkashov, Adam Cook, Fabio DeLeo, Daniel Dunn, Chuck Fisher, Laurant Godet, Kristina Gjerde, Patrick Halpin, Lisa Levin, Michael Lodge, Lenaick Menot, Karen Miller, Debbie Milton, Lieven Naudts, Conn Nugent, Linwood Pendleton, Sophie Plouviez,Ashley Rowden, Ricardo Santos, Tim Shank, Samantha Smith, Chunhui Tao,  Akuila Tawake, Andreas Thurnherr & Tina Treude (2011), Environmental management of deep-sea chemosynthetic ecosystems: justification of and considerations for a spatially-based approach. ISA Technical study; no. 9. International Seabed Authority, Kingston, Jamaica, 90 pp. (https://www.isa.org.jm/sites/default/files/files/documents/tstudy9.pdf)

  Ann Vanreusel, Ana Hilario, Pedro A. Ribeiro, Lenaick Menot  & Pedro Martínez Arbizu (2015). Threatened by mining, polymet allic nodules are required to preserve abyssal epifauna. Nat. Sci. Rep. 6:26808. doi: 10.1038/srep26808

  Chris Yesson, Malcolm Clark, Michelle Taylor & Alex Rogers (2011). The global distribution of seamounts based on 30 arc seconds bathymetry data. Deep Sea Res. Part I Oceanogr. Res. Pap. 58, 442–453. https://doi.org/10.1016/j.dsr.2011.02.004

  Laatst bijgewerkt
  3 december 2018