Table of Contents

  Buiten overlegvergaderingen met de contractanten en de betrokken niet-gouvernementele milieuorganisaties, organiseert de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, in samenwerking met de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, het Federaal Wetenschapsbeleid en het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, workshops en openbare raadplegingen in het kader van diepzeemijnbouw.

  Op deze pagina vindt u informatie over de geplande workshops, de lopende openbare raadplegingen en de resultaten van vorige workshops en raadplegingen.

  Workshops

  Op dit ogenblik zijn nog geen nieuwe workshops gepland.

  Lopende openbare raadplegingen

  Op dit ogenblik zijn nog geen nieuwe workshops gepland.

  Resultaten van vorige workshops en raadplegingen

  01.07.2018 – 31.08.2018: Informele raadpleging over de milieu-impactverklaring voor het testen van collectorcomponenten in het exploratiegebied van Global Sea Mineral Resources (GSR).

  05.06.2018: Workshop “Deep Sea Mining - Contributing to the elaboration of a Belgian policy”

  Laatst bijgewerkt
  20 april 2020