Table of Contents

  Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de Zee van 10 december 1982 en de Overeenkomst inzake de tenuitvoerlegging van deel XI van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de Zee van 10 december 1982 van 28 juli 1994, waarmee België bij wet heeft ingestemd op 18 juni1998, vormen de wettelijke basis voor de diepzeemijnbouw in het Gebied en geven aan de Internationale Zeebodemautoriteit de bevoegdheid om deze activiteit te organiseren, te controleren en te handhaven.

  Internationale reglementering

  Om de exploratie van de rijkdommen te organiseren, stelde de Internationale Zeebodemautoriteit volgende reglementen op:

  Op dit ogenblik werkt de Autoriteit aan een voorschrift voor de exploitatie van de minerale rijkdommen van het Gebied en op meerdere milieubeheersplannen.

  Nationale reglementering

  Om de hoger vermelde internationale regels toepasbaar te maken op Belgische onderdanen of bedrijven, werden volgende reglementen opgesteld:

  Laatst bijgewerkt
  2 juli 2018