Table of Contents

  Tot nu toe werden door de Internationale Zeebodemautoriteit negenentwintig exploratiecontracten toegekend, waaronder een aan een Belgisch bedrijf.

  Op 14 januari 2013 ondertekenden Global Sea Mineral Resources nv en de Internationale Zeebodemautoriteit een contract voor de exploratie van polymetallische knollen in de Clarion-Clipperton Fracture Zone (ten westen van Mexico).

  Meer informatie

  Opleidingsprogramma van GSR

  Kaarten van de Internationale Zeebodemautoriteit

  Blue Mining project (2014/2018 -breakthrough solutions for sustainable deep sea mining)

  Blue Nodules project (2016/2020 - research and innovation project to develop a deep sea mining system for the harvesting of polymetallic nodules from the sea floor with minimum environmental impact)

  Laatst bijgewerkt
  2 juli 2018