Table of Contents

  De Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) lanceert regelmatig opdrachten voor leveringen van werken en diensten in een brede waaier van toepassingen (burgerlijke bouwkunde, gebouwen, pijplijnen, …) maar vooral andere belangrijke toepassingen in de domeinen van telecommunicatie, informatica en consultancy.

  De directie Luchtvaart - Defensie helpt bij de toegang tot deze markt met een jaarlijks potentieel van meer dan 640 miljoen euro, waarvan gemiddeld 20 miljoen euro naar de Belgische industrie stroomt.

  Alle informatie ter zake wordt verspreid naar bedrijven die vooraf hun interesse hebben kenbaar gemaakt bij de directie Luchtvaart en Defensie voor deze offerteaanvragen.

  Meestal verloopt de procedure via een ICB (International Competitive Bidding).

  De directie Luchtvaart - Defensie levert aan de Belgische firma’s een “Certificate Of Eligibility” (COE of toelaatbaarheidsverklaring) af, om voor deze offerteaanvragen te kunnen inschrijven.

  Brochure

  Meer inlichtingen zijn terug te vinden in de brochure “NAVO - Een belangrijke markt voor uw onderneming”.

  Deze brochure heeft als doel om de aandacht van de Belgische ondernemingen te vestigen op het belang van internationale opdrachten in het kader van de NAVO en op het belang dat zij kunnen hebben voor de Belgische industrie.

  NSPA, NCIA

  Bij bepaalde NAVO-agentschappen zijn specifieke procedures van toepassing:

  NSPA (NATO Support and Procuerment Agency) is het agentschap voor logistieke steun van de NAVO.

  Lijst van leveranciers

  De bedrijven kunnen rechtstreeks aan NSPA vragen om opgenomen te worden in de lijst van mogelijke leveranciers aan de NAVO.

  De FOD Economie verstrekt op aanvraag van NSPA een “ Attestation de recevibilité” (attest van ontvankelijkheid) op.

  NCIA (NATO Communication and information Agency)

  Opdrachten voor bevelvoeringsystemen C4ISR (Consultation, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance).

  BOA’s (Basic Ordering Agreements) akkoorden onderhandeld tussen de leveranciers van de producten/diensten en NCIA.

  De bedrijven schrijven zich vooraf in bij NCIA.

  De FOD Economie verstrekt op aanvraag van NCIA een “Certificate Of Eligibility” (COE) op.

  Laatst bijgewerkt
  15 januari 2019