De landbouw

Table of Contents

  Vanuit de opdracht van de FOD Economie die er onder meer in bestaat kennis omtrent markten en sectoren te verzamelen met het oog op het beter functioneren er van, heeft de FOD een bijzondere aandacht voor de landbouw als economische sector en als onderdeel van de keten die instaat voor de voedselproductie.

  Het landbouwbeleid wordt voor een groot deel gestuurd door de Europese Gemeenschap met haar Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). In ons land is landbouw een geregionaliseerde materie en zijn de gewesten bevoegd.

  Aangezien de Europese Gemeenschap enkel nationale staten als gesprekspartner erkent is er een federale minister aangesteld bevoegd voor deze materie, die tot het takenpakket van de FOD Economie behoort.  De FOD Economie overlegt met genoemde instanties en volgt de diverse beleidsbeslissingen op met het oog op het ondersteunen van de federale minster die deze materie vertolkt op het internationale vlak.

  Waar mogelijk en in overeenstemming met de geldende bevoegdheidsverdeling, tracht de FOD Economie tevens de relatie tussen de landbouwsector en de andere schakels van de voedselproductieketen te optimaliseren.

  Laatst bijgewerkt
  12 januari 2018

  Laatste nieuws voor dit thema

  1. Ondernemingen

   Actieve deeleconomieplatforms in België

  2. Ondernemingen

   Uitbreiding van de My Enterprise-toepassing

  3. Ondernemingen

   Inwerkingtreding wetgeving op de insolvabiliteit - Impact op de Kruispuntbank van Ondernemingen