Hierna vindt u de verschillende stappen die u moet volgen om na te gaan aan welke verplichtingen u moet voldoen.

Stap 1. Stel een REACH-coördinator aan

REACH heeft betrekking op verschillende afdelingen in uw bedrijf:

  • de technische afdelingen “gezondheid”, “veiligheid” en “milieu”;

  • de commerciële afdelingen communicatie;

  • de aankoopafdeling;

  • de verkoopafdeling.

Aan u om na te gaan op welke manier REACH het best toegepast wordt in uw bedrijf. Ook voor uw externe contacten en uw REACH-communicatie met leveranciers en klanten is het belangrijk om een REACH-coördinator aan te stellen.

Stap 2. Bepaal uw rol

De verplichtingen uit hoofde van REACH variëren naargelang de rol die een onderneming vervult. Het is belangrijk dat u uw rol bepaalt per stof.

U moet dan ook een overzicht maken van de door uw bedrijf gekochte, gebruikte, vervaardigde en/of verkochte stoffen. Vervolgens kunt u bepalen wat uw rol is in REACH: bent u fabrikant, importeur, gebruiker of distributeur van deze stoffen of preparaten?

Uw rol bepalen in REACH

Stap 3. Contacteer uw leveranciers en klanten

Door het REACH-systeem moet u uw contacten met alle industriële en professionele schakels in de toeleveringsketen versterken. Het is daarom nuttig een overzicht te maken van de leveranciers en de afnemers van uw stoffen die onder REACH vallen. Zorg alvast dat u de juiste contactpersoon kent binnen deze ondernemingen.

Het CEFIC heeft een standaardvragenlijst opgesteld die u kunt gebruiken om informatie op te vragen bij leveranciers en/of klanten.

Stap 4. Registreer

Als u op basis van Stap 2. bepaald heeft dat u een fabrikant of importeur bent van bepaalde stoffen, moet u hiervoor een registratie indienen als u deze stoffen verder wilt blijven vervaardigen of invoeren. 

De registratie gebeurt bij het ECHA (Europees Agentschap voor chemische producten) via REACH-IT.

Er werd software ontwikkeld voor het vervullen van de verschillende procedures die onder REACH bestaan. Ook de verschillende nationale en Europese federaties hebben talrijke IT-tools ontwikkeld om de bedrijven te helpen bij de tenuitvoerlegging van REACH. Raadpleeg deze tools voor meer informatie.

Via de tool IUCLID kunt u dossiers aanleggen, beheren en indienen volgens een wereldwijd aanvaard geharmoniseerd gegevensformaat. Dankzij het programma REACH-IT kan het grote publiek via het internet niet-vertrouwelijke informatie over chemische producten raadplegen.

Het programma IUCLID en de ondersteunende documenten kunt u gratis downloaden.

Laatst bijgewerkt
30 mei 2018