Registratie

Bedrijven zijn verantwoordelijk voor het verzamelen van informatie over de eigenschappen en de gebruiksvormen van de stoffen die zij vervaardigen of importeren in hoeveelheden van meer dan één ton per jaar. Ze moeten ook de gevaren en potentiële risico's van de stof beoordelen.

Die informatie wordt aan ECHA bekendgemaakt met een registratiedossier met daarin de gevareninformatie en, indien relevant, een beoordeling van de risico's die het gebruik van de stof kan opleveren en de wijze waarop deze risico's moeten worden beheerst.

Registratie is van toepassing op

  • stoffen als zodanig,
  • stoffen in mengsels en,
  • in bepaalde gevallen, stoffen in voorwerpen.

Chemische stoffen die al door andere wetgeving gereguleerd worden, zoals geneesmiddelen of radioactieve stoffen, zijn geheel of gedeeltelijk vrijgesteld van de REACH-vereisten.
Registratie is gebaseerd op het beginsel "één stof, één registratie". Dat betekent dat fabrikanten en importeurs van dezelfde stof hun registratie gezamenlijk moeten indienen. De analytische en spectrale gegevens die worden verstrekt, moeten consistent zijn en moeten voldoende zijn om de stofidentiteit te bevestigen.

Voor stoffenregistratie wordt gewoonlijk een vergoeding in rekening gebracht.

Beoordeling

ECHA en de lidstaten evalueren de informatie die werd ingestuurd door bedrijven om de kwaliteit van de registratiedossiers en de testvoorstellen na te gaan, alsook om te verduidelijken of een bepaalde stof een risico voor de volksgezondheid of het milieu betekent.

Beoordeling onder REACH focust op 3 domeinen:

  • onderzoek van de testvoorstellen ingediend door de registranten,
  • nalevingscontrole (compliance check) van de dossiers ingediend door de registranten,
  • stofbeoordeling.

Eens de beoordeling voltooid is, is het mogelijk dat de registranten verdere informatie moeten indienen over de stof.

Laatst bijgewerkt
30 mei 2018