Helpdesk

Om de bedrijven te helpen hun weg te vinden in een complexe wetgeving, riep de FOD Economie in maart 2005 een helpdesk voor REACH in het leven.

De helpdesk is bereikbaar via e-mail: reachinfo@economie.fgov.be.

De FOD Economie neemt ook actief deel aan de werkzaamheden van het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) te Helsinki.

REACH Tool

Wij bieden de bedrijven daarnaast ook een praktisch hulpmiddel aan, REACH Tool, dat ontwikkeld werd in samenwerking met het VBO (Verbond van Belgische Ondernemingen). Het Excel-document (vier rekenbladen) laat u toe een inventaris op te stellen. Het pdf-document bevat de nodige uitleg voor het invullen van het rekenblad. Alle info die belangrijk is voor uw bedrijf blijft in uw onderneming.

Naargelang u producent, gebruiker of importeur bent van een stof en/of preparaat, moet u een tot drie rekenbladen invullen voor het verzamelen van de informatie.
Dankzij deze oefening krijgt u een beter zicht op de bijkomende administratieve last die u te wachten staat. Vervolgens kunt u met dit instrument op een eenduidige manier de voor u meest kritische stoffen bepalen. U kunt dus nu al op zoek gaan naar alternatieven voor stoffen die op min of meer lange termijn van de markt kunnen verdwijnen. En indien uit deze oefening zou blijken dat u zelf een aantal stoffen moet registreren, kunt u in tweede instantie een schatting maken van de kosten voor de nodige tests.

Ondersteunende documenten

U kunt de Engelstalige versie van de tool per e-mail aanvragen.

De tenuitvoerlegging van REACH is verdeeld over de federale en de gewestelijke overheden. De complexiteit van de toepassing en de naleving van de REACH-Verordening vragen om een gecoördineerde aanpak. Daarom werd er tussen de bevoegde federale en gewestelijke instanties een REACH-samenwerkingsakkoord afgesloten.

Evenementen en dienstverleners

We hebben een lijst samengesteld met bedrijven die diensten aanbieden rond REACH. De FOD Economie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de diensten, noch voor de kwaliteit ervan. Opname in de lijst betekent dus geen aanbeveling vanwege de FOD Economie en de lijst is niet volledig. Ieder die een evenement in België organiseert of diensten omtrent REACH aan Belgische bedrijven aanbiedt, kan ons een e-mail sturen om aan die lijst toegevoegd te worden.

Consulting

IT-systemen

Tests en evaluaties van de risico’s

Postadres van de cel REACH

De cel REACH is ook bereikbaar via de post (niet vergeten uw volledige gegevens te vermelden):

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie 
Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie 
Eenheid Duurzame Economie – cel REACH
City Atrium C 
Vooruitgang 50 
1210 Brussel

Laatst bijgewerkt
18 oktober 2023