In België gebeurt de controle op REACH door verschillende diensten die gezamenlijke inspecties uitvoeren. Het gaat hierbij specifiek om de volgende diensten.

- Inspectiedienst van het Directoraat-generaal Leefmilieu van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor wat betreft de voorwaarde van het in de handel brengen.

- Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg is bevoegd voor:

  • het vervaardigen van stoffen door werkgevers;
  • het invoeren van stoffen door werkgevers om te gebruiken bij hun activiteiten;
  • het leveren van stoffen aan werkgevers om door hun werknemers gebruikt te worden.

- Gewestelijke inspectiediensten voor de productie (de gewestelijke milieu-inspectiediensten, voor de bescherming van het leefmilieu, ongeacht of de vervaardiging of het gebruik plaatsvindt in inrichtingen die onder de gewestelijke wetgeving voor de milieuvergunning vallen of niet.)

Meer informatie over handhaving van REACH.

Laatst bijgewerkt
30 mei 2018