AskREACH, opgestart in 2017, is een Europees project met als doel consumenten en bedrijven te helpen bij het toepassen van het recht op informatie over zeer zorgwekkende stoffen (SVHC's) (substances of high concern of SVHC’s) in producten.

De Europese REACH-verordening over de registratie en beoordeling van en de vergunning en beperkingen voor chemische stoffen bepaalt in artikel 33, lid 2 dat leveranciers verplicht zijn burgers of consumenten die daarom vragen binnen 45 dagen informatie te verstrekken over de aanwezigheid van SVHC's in producten die ze op de markt brengen.

De lijst van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC's), die tweemaal per jaar wordt bijgewerkt, staat op de website van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA). Die lijst bevat onder meer de meeste hormoonverstoorders die op Europees niveau zijn geïdentificeerd. Daarom bepaalt één van de acties (actieblad B.3) van het Nationaal Actieplan voor hormoonverstoorders (NAPED) dat België zich aansluit bij dat Europese project.

Doelstelling van het AskREACH-systeem

Ons land is in 2023 toegetreden tot het AskREACH-project. Het hoofddoel is om het makkelijker te maken informatie over zeer zorgwekkende stoffen (SVHC's) in producten te delen tussen leveranciers en consumenten. Belgische leveranciers kunnen nu bijdragen aan het project door de aanwezigheid van SVHC's in te voeren in het AskREACH-systeem. Die gegevens zijn voor de consument toegankelijk via de Scan4Chem-applicatie.

Een leverancier is elke producent of importeur van een product, elke distributeur of elke andere speler in de toeleveringsketen die een product op de markt brengt. Als dat op u van toepassing is, bekijk dan de informatie over uw verplichtingen en het gebruik van de interface voor leveranciers.

Bij het AskREACH-project zijn momenteel 16 Europese landen betrokken: België, Frankrijk, Duitsland, Servië, Luxemburg, Kroatië, Tsjechië, Oostenrijk, Letland, Estland, Litouwen, Griekenland, Portugal, Denemarken, Zweden en Polen. Het Duitse milieuagentschap (UBA) is de projectcoördinator. De doelstellingen zijn:

  • De industriële sector en de distributeurs bewust maken van hun verplichtingen om informatie te delen volgens artikel 33, lid 2 van de REACH-verordening.
  • De communicatie over SVHC's tussen consumenten en bedrijven vergemakkelijken.
  • Eenvoudig en duidelijk informatie verstrekken aan consumenten over de aanwezigheid van SVHC's in hun producten.
  • De gezondheid van de consumenten beter beschermen door hen aan te moedigen verantwoorde aankoopkeuzes te maken en zo hun potentiële blootstelling aan die stoffen te beperken.
  • Het potentiële effect van de producten op het milieu beperken, met name door de principes van het actieplan Zero Pollution toe te passen en door de overgang naar een Europese circulaire economie te bevorderen met behulp van veiligere alternatieven.
  • De vervanging van SVHC's in producten verbeteren door de vraag van de consument naar SVHC-vrije producten te stimuleren en het bewustzijn in de industriële sector te vergroten.
Laatst bijgewerkt
21 augustus 2023