In welke landen is AskREACH beschikbaar?

AskREACH wordt gebruikt in België, Frankrijk, Duitsland, Servië, Luxemburg, Kroatië, Tsjechië, Oostenrijk, Letland, Estland, Litouwen, Griekenland, Portugal, Denemarken, Zweden en Polen. Het Duitse milieuagentschap (UBA) is de projectcoördinator. De app voor consumenten Scan4Chem is vertaald in de respectieve landstalen. Het voornaamste doel is de communicatie over SVHC‘s gemakkelijker maken.

Welke leveranciers zijn verplicht informatie te verstrekken over zeer zorgwekkende stoffen (SVHC's) in hun artikelen?

Het gaat om elke producent of importeur van een product, elke distributeur of elke andere speler in de toeleveringsketen die een product op de markt brengt. U kunt rechtstreeks contact opnemen met het bedrijf waar u het artikel heeft gekocht.

Waar vind ik de lijst van SVHC's?

De lijst van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC's), die tweemaal per jaar wordt bijgewerkt, vindt u op de website van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA).

Vanaf welke concentratie moet de aanwezigheid van een SVHC in een artikel worden vermeld?

Bij een concentratie van meer dan 0,1 gewichtsprocent (g/g), wordt ervan uitgegaan dat de stoffen aanwezig zijn in een voorwerp. Die verplichting wordt beschreven in artikel 33 van de REACH-verordening.

Hoe vul ik mijn gegevens in AskREACH in?

De handleiding voor leveranciers beschrijft alle stappen in het gebruik van het  AskREACH-systeem.

U kunt de uitleg over het gebruik van het AskREACH-systeem ook online raadplegen.

Is de SCIP-databank gekoppeld aan de AskREACH-databank?

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het onderhoud van de SCIP-databank in de context van de herziene kaderrichtlijn voor afvalstoffen [art.9]. Leveranciers van producten moeten sinds 5 januari 2021 via die databank informatie verstrekken over alle artikelen die ze leveren en die SVHC's (> 0,1 %) bevatten.

AskREACH heeft contact gehad met het SCIP-team om synergieën tussen de twee databanken te onderzoeken. De uitdagingen en gemeenschappelijke punten zijn geïdentificeerd en samengevat in een document dat in overleg tussen de twee projectteams is opgesteld. Het document SCIP (ECHA) – AskREACH databases: Separate ways, similar goals geeft toelichting bij de afstemming en de voordelen van de beide databanken.

Waarom moet ik mijn barcodes toevoegen (alleen als ik ze bezit)?

Het specificeren van de barcodes of het bedrijfsprefix in het AskREACH-systeem laat het systeem toe om consumenten in contact te brengen met relevante leveranciers bij wie SVHC-informatie over artikelen kan worden opgevraagd.

Welke informatie is zichtbaar voor de gebruiker van de app?

De gebruiker van de applicatie ziet de volgende informatie:

 • de naam van uw bedrijf zoals gedefinieerd in de leveranciersinterface
 • de datum van gegevensinvoer
 • het feit of het artikel SVHC('s) > 0,1% (massa/massa) bevat
 • de naam/namen van de SVHC('s)
 • de versie van de lijst van kandidaat-stoffen waarop de informatie betrekking heeft
 • "factsheets" (informatiebladen) over elk van de SVHC's op de huidige lijst van kandidaat-stoffen

De informatie die in de factsheets wordt verstrekt, is ook beschikbaar op de website van het AskREACH-project.

Welke informatie moet ik invoeren voor mijn artikel?

U moet de volgende verplichte informatie invoeren:

 • taal
 • naam van het artikel
 • barcode (of ID)
 • artikelcategorie
 • SVHC-gehalte > 0,1% (massa/massa)
 • de naam (namen) van de SVHC('s)

U kunt ook vrijblijvend een merknaam, een beschrijving en een afbeelding van het artikel toevoegen (niet verplichtte informatie). U kunt aangeven of de SVHC in het artikel en/of in de verpakking wordt aangetroffen en meer informatie verstrekken over de locatie of de concentratie van de SVHC in het artikel. U kunt ook een .pdf-bestand aanleveren voor meer informatie over de locatie, concentratie of het gebruik van het artikel.

Hoe werk ik mijn artikelen bij?

Als de informatie voor een artikel niet meer actueel is, verschijnt er een knop "Update" (bijwerken) in de kolom "Candidate List" (kandidatenlijst) voor dat artikel. Klik op de knop om het bij te werken, en bevestig vervolgens in het venster "Update Candidate List for article" (lijst van kandidaat-stoffen voor artikel bijwerken) dat u de artikelinformatie wilt bijwerken om te verwijzen naar de meest recente lijst van kandidaat-stoffen.

Welke risico's loopt een bedrijf als het niet reageert op een verzoek van een consument?

De inspectiedienst van het DG Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu is bevoegd voor de controle op de naleving van de verplichting zoals bepaald in artikel 33 van de REACH-verordening.

Niet-naleving van die bepaling kan leiden tot strafrechtelijke vervolging en wordt bestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot drie jaar en/of een boete van 160 euro tot 4.000.000 euro, krachtens artikel 17, lid 1, van de wet op de productnormen (Wet betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers). De strafrechtelijke boete moet worden vermenigvuldigd met de opdeciemen (momenteel 8).

Laatst bijgewerkt
21 augustus 2023