Table of Contents

  Het AskREACH-systeem

  Het AskREACH-systeem is het resultaat van een Europees project, LIFE AskREACH, medegefinancierd door het Europese LIFE-programma. Het bestaat hoofdzakelijk uit een

  • AskREACH-databank, beschikbaar in alle deelnemende landen en bestemd voor bedrijven;
  • de app  Scan4Chem voor consumenten, vertaald in de landstalen van de lidstaten.

  Het AskReach-systeem wordt door bedrijven aangevuld en bevat informatie over de aanwezigheid van SVHC's in hun producten en is gekoppeld aan Scan4Chem. Door de barcode op een artikel te scannen kan de consument nagaan of het SVHC's bevat. Als het artikel niet ingevoerd is of als de informatie niet beschikbaar is, kan de applicatie de verzoeken van de consument doorgeven aan de bedrijven, die 45 dagen de tijd hebben om de informatie te verstrekken.

  Het AskREACH-systeem heeft 4 interfaces:

  • consumenten
  • leveranciers
  • administratie
  • projectportaal

  De consumenteninterface is de Scan4Chem-toepassing. De leveranciersinterface omvat het beheer en de opvolging van de databank. De administratie-interface wordt in België beheerd door verschillende partnerorganisaties. De FOD Volksgezondheid en de FOD Economie verzorgen de communicatie en ondersteuning voor de leveranciers, terwijl de Bond Beter Leefmilieu (BBL) en Ecoconso dat doen voor de consumenten. Consumenten kunnen bij hen terecht voor antwoorden op hun vragen: in het Nederlands bij BBL en in het Frans bij Ecoconso. De portaalinterface biedt toegang tot de informatie via een computer.

  De AskREACH-interface voor leveranciers

  Dit gratis systeem is toegankelijk via een webbrowser en laat leveranciers van producten (fabrikanten, importeurs en detailhandelaars) toe om vragen van consumenten over zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) te beheren en te beantwoorden.

  De AskREACH-interface voor leveranciers is verbonden met een databank waarin elke leverancier van producten informatie kan opslaan over de SVHC's in zijn artikelen. De leverancier beheert die informatie via de AskREACH-interface voor leveranciers.

  De informatie die de leverancier heeft ingevoerd over de SVHC's in artikelen is ook toegankelijk voor elke consument via de Scan4Chem smartphone-applicatie. Daarmee kan de consument informatie over SVHC's in de artikelen die in de databank zijn opgenomen bekijken of een vraag indienen om informatie over SVHC's in de artikelen die nog niet in de databank zijn opgenomen. Elke leverancier van een product kan reageren op een vraag van een consument via de AskREACH-interface voor leveranciers.  

  De interface van AskREACH voor leveranciers heeft vier hoofdfuncties:

  1. Barcodes registreren in het systeem

   Met de barcoderegistratiefunctie van het AskREACH-systeem kunnen barcode-eigenaars hun barcodes definiëren en registreren in het systeem.
    

  2. Informatie over SVHC's in de artikelen beheren

   Met die functie kan de gebruiker informatie over artikelen in het AskREACH-systeem invoeren, opslaan en bewerken. De ingevoerde informatie over de SVHC's in de artikelen wordt opgeslagen in de AskREACH-databank die consumenten kunnen bevragen voor SVHC-informatie via de Scan4Chem smartphone-app.
    

  3. Vragen van consumenten over de SVHC's beheren en beantwoorden

   Deze mogelijkheid werkt als communicatieplatform tussen de leveranciers van producten en hun klanten: de gebruiker kan een persoonlijk antwoord geven aan de consument die een vraag stelt. Die functionaliteit stelt de gebruiker ook in staat om de informatie over het product op te slaan in de AskREACH-databank en enkel te reageren op andere vragen over hetzelfde artikel.
    

  4. Statistieken over vragen over SVHC's raadplegen

   Die optie is momenteel niet beschikbaar.

  Hoe gebruik ik het AskREACH-systeem?

  De handleiding voor de leveranciersinterface is zeer gedetailleerd en legt stapsgewijs de procedure om met het AskREACH-systeem te werken uit. Hieronder vindt u de drie hoofdpijlers van de leveranciersinterface, met vermelding van de referentiepagina's in de handleiding.

  Stap 1/ Registreer uw bedrijf in het AskREACH-systeem

  • Ga naar het platform https://suppliers.askreach.eu/   
  • Selecteer "Register" (registreren) onderaan het scherm
  • Voer de informatie in, klik op "Register" (registreren) en volg de instructies (p. 11-12 van de handleiding).

  Stap 2/ Voeg informatie over de onderneming toe

  • Voeg informatie over uw onderneming toe op de “Profile”-pagina (profiel). Geef een algemeen e-mailadres om vragen over de SVHC's in uw artikelen te ontvangen (p. 11-20).
  • Als u eigenaar bent van barcodes, voert u onderaan de pagina uw barcode of bedrijfsprefix (GCP of global company prefix) in (p. 20-23).

  Stap 3/ Download artikelen

  • Ga naar het tabblad "Barcode Range Declaration" (barcodebereikaangifte) om informatie toe te voegen over een barcodebereik van artikelen met SVHC-concentraties > 0,1 % (m/m) OF
  • Ga naar het tabblad "Article declaration" (artikelaangifte) en klik op "Add article" (artikel toevoegen) om de artikelen één voor één toe te voegen (p. 24-32) OF
  • Om een bulk upload van meerdere artikelen uit te voeren, klikt u op "More" (meer), dan op "Import" (importeren) en laadt u uw vooraf ingevuld leveranciersaangiftebestand van AskREACH op (.xslx formaat). U vindt dt Excel-bestand hier (p. 32-38)

  Bekijk ook de registratieprocedure om vertrouwd te raken met het systeem.

  Laatst bijgewerkt
  21 augustus 2023