Wat zijn de wettelijke vereisten voor communicatie en informatie over SVHC’s?

Artikel 33 Verplichting om informatie door te geven over stoffen in voorwerpen

1. Elke leverancier van een voorwerp dat een stof bevat die aan de criteria van artikel 57 voldoet en overeenkomstig artikel 59, lid 1, in een concentratie van meer dan 0,1 gewichtsprocent (g/g) is gemeten, verstrekt de afnemer van het voorwerp voldoende aan de leverancier bekende informatie om een veilig gebruik van dat voorwerp mogelijk te maken, waaronder ten minste de naam van de stof.

2. Op verzoek van een consument verstrekt elke leverancier van een voorwerp dat een stof bevat die aan de criteria van artikel 57 voldoet en overeenkomstig artikel 59, lid 1, in een concentratie van meer dan 0,1 gewichtsprocent (g/g) is gemeten, de consument voldoende aan de leverancier bekende informatie om een veilig gebruik van dat voorwerp mogelijk te maken, waaronder ten minste de naam van de stof. De desbetreffende informatie wordt gratis verstrekt binnen 45 dagen na ontvangst van het verzoek.

Artikel 33 van de REACH-verordening omschrijft de verplichting van leveranciers om informatie te delen over zeer zorgwekkende stoffen (SVHC's) in hun producten. Een leverancier is elke producent of importeur van een product, elke distributeur of elke andere speler in de toeleveringsketen die een product op de markt brengt. De betrokken stoffen staan op de lijst van zeer zorgwekkende stoffen.

Het AskREACH-systeem is een hulpmiddel waarmee u doeltreffend kunt voldoen aan uw verplichting tot transparantie naar consumenten over de hele toeleveringsketen. Dat kan op regelmatige basis gebeuren of op verzoek van een consument.

  • Als leverancier van producten moet u uw klanten gratis en over de hele toeleveringsketen de namen van alle SVHC's die in het product vervat zitten (> 0,1 gewichtsprocent) verstrekken en voldoende informatie geven om een veilig gebruik van dat voorwerp mogelijk te maken [artikel 33, lid 1, REACH].
  • Na een verzoek van een consument moet u als leverancier van producten gratis de namen van alle SVHC's in het artikel (> 0,1 % in gewicht) meedelen en voldoende informatie geven voor een veilig gebruik [artikel 33, lid 2, van de REACH-verordening].

Sinds 5 januari 2021 moet die informatie ook worden meegedeeld in de SCIP-databank, zodat ze gedurende de hele levenscyclus van het product beschikbaar is, ook als afval. Het doel daarvan is de sortering van afvalstoffen te vergemakkelijken en de kwaliteit van de gerecycleerde materialen te verbeteren.

Welke voordelen zijn er voor u?

Met het AskREACH-systeem toont u zich als een betrouwbaar en verantwoordelijk bedrijf dat luistert naar de consument:

  • Transparantie over de samenstelling van uw producten en aanbevelingen aan uw klanten voor een veilig gebruik van producten die SVHC's bevatten;
  • Promotie van uw SVHC-vrije producten;
  • Actieve communicatie over uw engagementen: toon de consument dat uw bedrijf aan hun zorgen tegemoetkomt. 75 % van de Europese consumenten verwacht dat bedrijven initiatieven nemen op het gebied van duurzame ontwikkeling;
  • Ondersteuning bij de regelgeving: dankzij een herinnering om de informatie bij te werken telkens wanneer de lijst van SVHC's wordt bijgewerkt, kunt u snel de nodige aanpassingen doen om te voldoen aan uw verplichtingen volgens artikel 33 van REACH.
Laatst bijgewerkt
21 augustus 2023