Het AskREACH-systeem is een communicatie-instrument dat consumenten en leveranciers in staat stelt het recht op informatie in de praktijk te brengen.

Bedrijven kunnen voortaan op het AskREACH-platform informatie verstrekken over de aanwezigheid van zeer zorgwekkende stoffen (substances of very high concern of SVHC's) in hun producten.

Consumenten kunnen via de smartphone-applicatie Scan4Chem een verzoek over SVHC's aanmaken en dat naar de betrokken leveranciers van producten sturen. De leverancier moet binnen 45 dagen na ontvangst van het verzoek antwoorden.

Als de leverancier de informatie niet binnen 45 dagen verstrekt, kunt u dat melden aan

Het gebruik van AskREACH is niet verplicht. De inspectiedienst van het DG Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu is echter bevoegd om de naleving van de verplichting zoals bepaald in artikel 33 van de REACH-verordening te controleren.

Niet-naleving van die bepaling kan leiden tot strafrechtelijke vervolging en wordt bestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot drie jaar en/of een boete van 160 euro tot 4.000.000 euro, krachtens artikel 17, lid 1, van de wet op de productnormen (Wet betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers). De strafrechtelijke boete moet worden vermenigvuldigd met de opdeciemen (momenteel 8).

Laatst bijgewerkt
21 augustus 2023