Belgische REACH-helpdesk

Om de bedrijven te helpen hun weg te vinden in een complexe wetgeving, riep de FOD Economie in maart 2005 een helpdesk voor REACH in het leven. Deze bestond uit een website met informatie over de REACH-Verordening. 

Wij bieden de bedrijven daarnaast ook een praktisch hulpmiddel aan, REACH TOOL, dat ontwikkeld werd in samenwerking met het VBO (Verbond van Belgische Ondernemingen). Hiermee kunnen de bedrijven zich voorbereiden en zich een beter idee vormen van het bijkomende administratieve werk dat hen te wachten staat.

In oktober 2005 werd de rol van de helpdesk bevestigd door de federale beleidsnota. In december 2006 werd bevestigd dat onze helpdesk de officiële REACH-helpdesk voor België werd.

De helpdesk is bereikbaar via email (reachinfo@economie.fgov.be) of via de post op het volgende adres (niet vergeten uw volledige gegevens te vermelden):

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie 
Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie 
Directie Basisnijverheid – REACH

City Atrium C 
Vooruitgang 50 
1210 Brussel

Naar aanleiding van het samenwerkingsakkoord tussen de verschillende federale en gewestelijke instellingen voor de tenuitvoerlegging van REACH werd een gemeenschappelijke site in het leven geroepen: REACHinBelgium.be

Het ECHA biedt de bedrijven een groot aantal ondersteunende documenten en met name ook een vraagbak.

Voor vragen over de CLP-Verordening beschikt de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu over een CLP-helpdesk voor bedrijven.

Laatst bijgewerkt
13 maart 2018

Laatste nieuws voor dit thema

 1. Ondernemingen

  Inwerkingtreding wetgeving op de insolvabiliteit - Impact op de Kruispuntbank van Ondernemingen

 2. Ondernemingen

  Hoe de boekhouding van uw onderneming voeren? 

 3. Consumentenbescherming
  Ondernemingen

  Ligt u in geschil met een onderneming en vindt u geen oplossing?