Table of Contents

  In België verschijnt maandelijks de prijslijst van de bouwmaterialen, de zogeheten ‘Mercuriale’. Die prijslijst kun je beschouwen als een prijsmonitoringsysteem dat, met indexen, de prijsevolutie weergeeft van meerdere categorieën van bouwmaterialen..

  De ‘Mercuriale’ wordt gepubliceerd op de website van de FOD Economie, na raadpleging van de Commissie van de prijslijst van de bouwmaterialen, de zogeheten Mercuriale Commissie

  Inhoud en gebruik van de Mercuriale

  De Mercuriale-indexen spelen een belangrijke rol bij het monitoren van het prijsverloop en worden ook gebruikt binnen de prijsherzieningsclausules van bouwcontracten.

  Bij overheidsopdrachten is dat laatste facultatief maar erg gebruikelijk. In het kader van de Woningbouwwet, de zogeheten Wet Breyne, bestaat zelfs een verplichting in die zin, wanneer een prijsherzieningsclausule zou worden voorzien.

  Hoe werkt die prijsindex?

  Een aantal van de genoteerde prijzen werd door het ministerie van Openbare Werken aangeduid als referteprijzen voor openbare werken, en dusdanig als O.W.-prijzen genoteerd.

  In de “Index I”, zoals hij officieel heet, is een selectie van een 26-tal categorieën bouwmaterialen en hun prijzen en wordt gebruikt voor prijsherzieningsafspraken in de bouwsector.

  Naast de Index I, publiceert de Mercuriale maandelijks nog waarden voor een groot aantal individuele getuigen en voor andere aggregaten zoals

  • K1 voor de bitumenbekledingen
  • K2 voor de betonverhardingen

  Hervorming van de Mercuriale

  Als 1e onderdeel van een hervormingstraject van de Mercuriale is sinds januari 2021 een nieuwe index I ingevoerd, genaamd Index I 2021. Die index is samengesteld uit 60 producten die in 11 categorieën zijn gegroepeerd. De berekening van de “Index I 2021” start met de afzetprijzen van de maand november 2020, en dan ook met als basis november 2020 = 100.

  Contractspartijen kunnen sinds januari 2021 gebruikmaken van de nieuwe “Index I 2021”, van zodra zij dit onderling overeengekomen zijn rond hun nieuw of bestaand contract. Daartoe zou hun contract in beginsel moeten verwijzen naar de “‘Index I 2021” in plaats van de “Index I”.

  De oude index I wordt gepubliceerd tot en met december 2022. Tot dan vormen de oude “Index I” en de nieuwe “Index I 2021” beiden geldige alternatieven voor het “maandelijks indexcijfer” in de zin van de Woningbouwwet.

  De andere samengestelde indexen (K1, K2, M, ….) of OW-waarden wijzigen in dit stadium niet.

  Index I-2021 en I+ downloaden (XLSX, 49.79 KB)

  Laatste bijwerking (28 juni 2024): Index mei 2024: 141,67  

  Volgende bijwerking: 31 juli 2024 (15u)

  Methodologische nota over de hervorming van de Mercuriale (PDF, 342.05 KB)

  Hoe de Index I 2021 toepassen? (PDF, 93.14 KB)

  Contact

  Contact Mercuriale : mercuriale@economie.fgov.be

  Laatst bijgewerkt
  28 juni 2024