Table of Contents

  Op deze pagina vindt u 2 rubrieken met betrekking tot prijsherzieningen in de bouwsector, namelijk een rubriek over materialen (de Mercuriale) en één over lonen, sociale lasten en verzekeringen.

  Materialen (Mercuriale)

  Dit gedeelte bevat informatie over :

  • De I-2021 index en de I+ index
  • De K1- en K2-indexen
  • Openbare werken (O.W.s) indicatoren
  • De oude I-index en historiek

  Daarnaast vindt u ook enkele gerelateerde mededelingen en historische informatie.

  Sinds de publicatie van februari 2024, die betrekking heeft op gegevens van januari 2024, worden de O.W.s voortaan gepubliceerd in index december 2023 = 100.

  Aandachtspunten

  Meer info over de index I-2021

  Methodologische aanpassing

  Mededeling over het einde van de index I (PDF, 106.98 KB)

  Matierialen (Mercuriale)

   

  Laatste bijwerking

  Historiek

  Indexen I-2021 en I+

   

  Index I-2021 en I+

  laatste bijwerking: 31 mei 2024

  Historiek 2001-2022 (PDF, 12.07 MB) 

  Indexen K1 et K2

  Indexen  K1, K2 2018-20xx (XLSX, 22.85 KB)

  laatste bijwerking: 21 mei 2024

  Historiek 2001-2022

  Indexen O.W.

   

  Indexen O.W. 2018-20xx (basis december 2023 =100) (XLSX, 146.29 KB)

  Laatste bijwerking: 21 mei 2024

  Historiek waarden O.W. 2018-2023 (XLSX, 103.31 KB)

  Historiek 2001-2022

  Contact :

  mercuriale@economie.fgov.be

  Lonen, sociale lasten en verzekeringen

  Deze rubriek bevat informatie over:

  • loonschalen,
  • het tarief van sociale lasten en de verzekeringen van toepassing in de bouwnijverheid.

  Daarnaast vindt u ook de lonen, sociale kosten en verzekeringen voor bepaalde beroepscategorieën zoals

  • elektriciens,
  • monteurs en
  • fabriek en werkplaats.
  Lonen, sociale lasten en verzekeringen

   

  Laatste bijwerking

  Historiek

  Waarden van "S" en "s" (LONEN EN SOCIALE LASTEN)

  Waarden van S en s (2024) (PDF, 552.89 KB)

   Historiek waarden van "S" en "s" sinds 2001 (PDF, 8.18 MB) (PDF, 8.18 MB)

  Elektriciens

  Lonen, sociale lasten; verzekeringen - Elektriciens (2024) (PDF, 85.94 KB)

  Historiek elektriciens sinds 2001 (PDF, 704.59 KB) (PDF, 704.59 KB)

  Asfalteerders

  Waarden voor T0 tot T5) (PDF, 368.76 KB)

   

  Fabriek en werkplaats

   Lonen, sociale lasten en verzekeringen - Fabriek en werkplaats (2024) (PDF, 89.69 KB)

   Historiek Fabriek en werkplaats sinds 2001 (PDF, 1.29 MB)

  Monteurs

   

   Historiek sinds 2001 (PDF, 144.72 KB)

  Contact:

  erkenning.aannemers@economie.fgov.be 

  Laatst bijgewerkt
  31 mei 2024