Biotechnologie

Table of Contents

  De FOD Economie stelt het zich als zijn opdracht de ontwikkeling van de biotechnologische activiteit of anders gezegd de “technologie van de levende wereld”, in België te promoten door het bevoordelen van onderzoek, innovatie en informatie.

  Hij neemt actief deel aan de ontwikkeling van de kennis, analyse en inschatting van het potentieel van de sector. Met dit als doel ondersteunt hij diverse nationale en internationale activiteiten. Hij maakt deel uit van gespecialiseerde instellingen ter verdediging van de economische belangen van de sector.

  In het domein van de biotechnologie bouwt de FOD Economie een samenwerkingsverband uit met de Belgische Vereniging van de Biotechnologische Industrie alsook met andere sectoriële actoren zoals andere FOD’s en officiële instanties.

  Laatst bijgewerkt
  31 mei 2018

  Laatste nieuws voor dit thema

  1. Ondernemingen

   Bereid uw onderneming voor op de brexit!

  2. Ondernemingen

   Is uw bedrijf cyberveilig? Doe de scan!

  3. Ondernemingen

   Boordtabel van de kmo’s en zelfstandige ondernemers 2018