""

Table of Contents

  De projectoproep is afgesloten. U kunt niet meer deelnemen aan deze projectoproep.

  De BBBC-projectoproepen willen de transitie naar een circulaire economie in België versnellen. Deze BBBC-oproep richt zich uitsluitend op de vervanging van zorgwekkende chemische stoffen.
  U kunt projecten in het kader van deze projectoproep indienen tot en met 31 december 2023.

  Vervanging van chemische stoffen

  De vervanging van zorgwekkende stoffen wordt in de breedste zin van het woord beschouwd. Het omvat:

  • onderzoeksprojecten over de vervanging van deze stoffen;
  • het zoeken naar alternatieven voor deze stoffen;
  • innovatieprojecten gericht op het op de markt brengen van chemische stoffen, technologieën en/of alternatieve producten die het gebruik van zorgwekkende stoffen of de aanwezigheid van zorgwekkende stoffen in een product elimineren.

  De Substitutie-oproep tot het indienen van projecten is gericht op het ondersteunen van initiatieven op het gebied van onderzoek, innovatie of de ontwikkeling van producten of diensten die de belangrijkste knelpunten in het systeem aanpakken, met name door het voorkomen van "regrettable substitution" (waarbij het ene gevaarlijke chemische product eenvoudigweg wordt vervangen door een ander).

  Voor deze projectoproep werden voor België drie groepen prioritaire zorgwekkende stoffen geïdentificeerd. De federale regering wil de uitfasering van deze stoffen waar mogelijk versnellen.  

  PFAS (geperfluoralkyleerde en gepolyfluoralkyleerde stoffen)

  PFAS worden gebruikt in een veelheid van toepassingen in sectoren zoals:

  • ruimtevaart
  • de auto-industrie
  • materialen die in contact komen met voedsel en voedselverwerking
  • textiel, leer en accessoires
  • bouw en huishoudelijke producten
  • elektronica
  • brandbestrijding
  • medische hulpmiddelen

  De federale regering erkent het belang van het uitfaseren van PFAS en wil via deze oproep projecten ondersteunen die gericht zijn op het onderzoeken of ontwikkelen van veilige en duurzame alternatieven voor PFAS. Gezien de problematische aard van alle PFAS en hun vele toepassingen in een groot aantal sectoren, is er geen specifiek prioriteitsgebied gedefinieerd voor dit thema.

  Hormoonverstoorders

  Hormoonverstoorders (ED's) zijn een belangrijk probleem voor de volksgezondheid. Deze chemische stoffen zijn overal aanwezig, in het milieu (water, lucht, grond) of in producten die we dagelijks gebruiken (voeding, speelgoed, materiaalconstructie, cosmetica, textiel, elektronische apparaten, enz.)

  De invoering van risicobeheersmaatregelen op Europees niveau zal waarschijnlijk nog enkele jaren duren volgens het tijdschema van de Europese Commissie. De invoering van aanvullende maatregelen op nationaal niveau en de ondersteuning van onderzoek en industrie zijn daarom essentieel.

  Prioritaire stoffen voor België

  Naast de twee groepen stoffen is er ook een lijst van stoffen die met voorrang worden behandeld omdat is aangetoond dat ze erg belangrijk zijn voor de Belgische industrie en/of het grote publiek.

  Deze stoffen zijn als volgt:

  Nummer CAS

  Nummer EC

  Naam

  123-77-3 

  204-650-8 

  Diazene-1,2-dicarboxamide (C,C'-azodi(formamide)) (ADCA) 

  121158-58-5 

  310-154-3 

  Phenol, dodecyl-, branched 

  85535-85-9 

  287-477-0 

  Alkanes, C14-17, chloro 

  540-97-6 

  208-762-8 

  Dodecamethylcyclohexasiloxane 

  75-56-9 

  200-879-2 

  Methyloxirane (Propylene oxide) 

  127-19-5 

  204-826-4 

  N,N-dimethylacetamide 

  109-86-4 

  203-713-7 

  2-methoxyethanol 

  10043-35-3 

  233-139-2 

  Boric acid 

   - 

  701-028-2 

  tris(4-nonylphenyl, branched) phosphite 

  98-54-4 

  202-679-0 

  4-tert-butylphenol 

  61788-32-7 

  262-967-7 

  Terphenyl, hydrogenated 

  84-61-7 

  201-545-9 

  Dicyclohexyl phthalate 

  De projecten mogen ook betrekking hebben op andere stoffen dan die in deze drie groepen.

  Wie kon een project indienen?

  Deze oproep stond open voor:

  • organisaties of consortia - Belgisch of actief op Belgisch grondgebied - in het bijzonder bedrijven, met bijzondere aandacht voor kmo's
  • publieke of private onderzoekscentra, onderzoekscentra verbonden aan universiteiten of hogescholen
  • starters, ngo's, adviesbureaus en gelijkaardige instellingen.

  Welke financiering wordt toegekend aan deze projectoproep?

  De toegekende financiering per project bedraagt minimaal 50.000 euro en maximaal 2.000.000 euro per project.

  Contact

  Stuur je vragen per e-mail naar BBBCsubstitution@economie.fgov.be

  Laatst bijgewerkt
  12 januari 2024