Table of Contents

  Volgende geregistreerde entiteiten (hierna entiteiten genoemd) moeten zich laten inschrijven in de KBO en hun gegevens updaten, en zo nodig hun inschrijving stopzetten.

  Hieronder vindt u een algemeen overzicht van de diensten waartoe u zich kunt wenden om de basisidentificatiegegevens van uw entiteit in de KBO te laten stopzetten.

  • Belgische vennootschappen met een rechtspersoonlijkheid nv, bv, ...): bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
  • Vzw’s, ivzw’s en stichtingen: bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
  • Buitenlandse vennootschappen met een bijkantoor in België: bij de griffie van de ondernemingsrechtbank.
  • Natuurlijke personen die een beroepsactiviteit als zelfstandige uitoefenen en die een vestigingseenheid in België hebben: bij een erkend ondernemingsloket.
  • Organisaties zonder rechtspersoonlijkheid die een uitkeringsoogmerk hebben (of die in feite uitkeringen betalen aan hun leden of aan personen die een beslissende invloed uitoefenen op het beleid van de organisatie): bij een erkend ondernemingsloket.
  • Organisaties zonder rechtspersoonlijkheid die geen uitkeringsoogmerk hebben (en geen uitkeringen betalen aan hun leden of aan personen die een beslissende invloed uitoefenen op het beleid van de organisatie): bij de btw-administratie (indien btw-plichtig) of bij de RSZ (indien als werkgever onderworpen aan de sociale zekerheid).
  • Onderwijsinstellingen (PDF, 269.13 KB): bij de RSZ (indien personeel wordt tewerkgesteld) of bij de Beheersdienst KBO.
  • Federale overheidsdiensten: de FOD Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA).

  ! Vergeet niet de ingeschreven hoedanigheden en vestigingseenheden bij de bevoegde dienst te laten stopzetten. 

  Waar laat ik de hoedanigheid van mijn entiteit stopzetten?

  • De hoedanigheid “inschrijvingsplichtige onderneming”: bij een erkend ondernemingsloket.
  • De RSZ-hoedanigheden: bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.
  • De btw-hoedanigheid: bij de btw-administratie.
  • De hoedanigheid “EDRL-dienstverlener”: bij een erkend ondernemingsloket.
  • Andere hoedanigheden: raadpleeg onze toepassing My Enterprise die u naar de juiste dienst verwijst. Indien u geen gebruik kunt maken van My Enterprise, dan kunt u contact opnemen met de KBO Helpdesk.

  My Enterprise

  Waar zet ik mijn vestigingseenheid stop?

  • Vestigingseenheden van Belgische vennootschappen, stichtingen, ivzw’s, buitenlandse ondernemingen, natuurlijke personen die een beroepsactiviteit als zelfstandige uitoefenen: bij een erkend ondernemingsloket.
  • Vestigingseenheden van vzw’s: via My Enterprise of de RSZ (de RSZ registreert de vestigingseenheid wanneer er personeel wordt tewerkgesteld).
  • Vestigingseenheden van organisaties zonder rechtspersoonlijkheid die een uitkeringsoogmerk hebben (of in feite uitkeringen betalen): bij een erkend ondernemingsloket.
  • Vestigingseenheden  van entiteiten die enkel een RSZ-hoedanigheid bezitten (wanneer er personeel wordt tewerkgesteld): bij de RSZ.
  • Vestigingseenheden van onderwijsinstellingen (PDF, 269.13 KB): bij de RSZ (wanneer er personeel wordt tewerkgesteld).
  • Vestigingseenheden van federale overheidsdiensten: bij de FOD Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA).
  • Andere vestigingseenheden van andere entiteiten: raadpleeg onze toepassing My Enterprise die u naar de juiste dienst verwijst. Indien u geen gebruik kunt maken van My Enterprise, dan kunt u contact opnemen met de KBO Helpdesk
  Laatst bijgewerkt
  4 juli 2019

  Laatste nieuws voor dit thema

  1. Ondernemingen

   Welke verplichte informatie moet op de website van uw onderneming staan?

  2. Ondernemingen

   Overheidsopdrachten nu toegankelijker voor kmo’s!

  3. Ondernemingen

   Hervorming van het Wetboek van vennootschappen