Table of Contents

  Volgende geregistreerde entiteiten (hierna entiteiten genoemd) moeten zich laten inschrijven in de KBO en hun gegevens updaten, en zo nodig hun inschrijving stopzetten.

  Hieronder vindt u een algemeen overzicht van de diensten waartoe u zich kunt wenden om de basisidentificatiegegevens van uw entiteit in de KBO te laten stopzetten.

  • Belgische vennootschappen met een rechtspersoonlijkheid nv, bv, ...): bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
  • Vzw’s, ivzw’s en stichtingen: bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
  • Buitenlandse vennootschappen met een bijkantoor in België: bij de griffie van de ondernemingsrechtbank.
  • Natuurlijke personen die een beroepsactiviteit als zelfstandige uitoefenen en die een vestigingseenheid in België hebben: bij een erkend ondernemingsloket.
  • Organisaties zonder rechtspersoonlijkheid die een uitkeringsoogmerk hebben (of die in feite uitkeringen betalen aan hun leden of aan personen die een beslissende invloed uitoefenen op het beleid van de organisatie): bij een erkend ondernemingsloket.
  • Organisaties zonder rechtspersoonlijkheid die geen uitkeringsoogmerk hebben (en geen uitkeringen betalen aan hun leden of aan personen die een beslissende invloed uitoefenen op het beleid van de organisatie): bij de btw-administratie (indien btw-plichtig) of bij de RSZ (indien als werkgever onderworpen aan de sociale zekerheid).
  • Onderwijsinstellingen (PDF, 269.13 KB): bij de RSZ (indien personeel wordt tewerkgesteld) of bij de Beheersdienst KBO.
  • Federale overheidsdiensten: de FOD Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA).

  ! Vergeet niet de ingeschreven hoedanigheden en vestigingseenheden bij de bevoegde dienst te laten stopzetten. 

  Waar laat ik de hoedanigheid van mijn entiteit stopzetten?

  • De hoedanigheid “inschrijvingsplichtige onderneming”: bij een erkend ondernemingsloket.
  • De RSZ-hoedanigheden: bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.
  • De btw-hoedanigheid: bij de btw-administratie.
  • Andere hoedanigheden: raadpleeg onze toepassing My Enterprise die u naar de juiste dienst verwijst. Indien u geen gebruik kunt maken van My Enterprise, dan kunt u contact opnemen met de KBO Helpdesk.

  My Enterprise

  Waar zet ik mijn vestigingseenheid stop?

  • Vestigingseenheden van Belgische vennootschappen, stichtingen, ivzw’s, buitenlandse ondernemingen, natuurlijke personen die een beroepsactiviteit als zelfstandige uitoefenen: bij een erkend ondernemingsloket.
  • Vestigingseenheden van vzw’s: via My Enterprise of de RSZ (de RSZ registreert de vestigingseenheid wanneer er personeel wordt tewerkgesteld).
  • Vestigingseenheden van organisaties zonder rechtspersoonlijkheid die een uitkeringsoogmerk hebben (of in feite uitkeringen betalen): bij een erkend ondernemingsloket.
  • Vestigingseenheden  van entiteiten die enkel een RSZ-hoedanigheid bezitten (wanneer er personeel wordt tewerkgesteld): bij de RSZ.
  • Vestigingseenheden van onderwijsinstellingen (PDF, 269.13 KB): bij de RSZ (wanneer er personeel wordt tewerkgesteld).
  • Vestigingseenheden van federale overheidsdiensten: bij de FOD Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA).
  • Andere vestigingseenheden van andere entiteiten: raadpleeg onze toepassing My Enterprise die u naar de juiste dienst verwijst. Indien u geen gebruik kunt maken van My Enterprise, dan kunt u contact opnemen met de KBO Helpdesk
  Laatst bijgewerkt
  5 september 2023