Inhoud van de Kruispuntbank van Ondernemingen

De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) bevat alle basisgegevens van ondernemingen en hun vestigingseenheden.

Alle informatie aangaande welke ondernemingen en vestigingseenheden ingeschreven moeten worden in KBO kan u op de pagina inschrijving in KBO terugvinden.

Welke gegevens?

De KBO bevat de volgende gegevens:

 • het ondernemingsnummer en de vestigingseenheidsnummers

 • de externe identificatienummers

 • de benamingen  van de onderneming en de vestigingseenhe(i)d(en) (maatschappelijke naam en afkorting voor de onderneming, commerciële benaming voor de vestigingseenheid)

 • de adressen van de maatschappelijke zetel en van eventuele vestigingseenheden in België (indien van toepassing de schrapping van het adres)

 • de contactinformatie van de onderneming en vestigingseenhe(i)d(en) (tel., e-mail, fax, website)

 • het ondernemingstype (onderneming natuurlijk persoon of rechtspersoon)

 • de status van de onderneming

 • de rechtsvorm

 • de rechtstoestand

 • de financiële informatie (vb. maatschappelijk kapitaal, einddatum boekjaar, eventueel ook begin en einddatum van het uitzonderlijk boekjaar, datum van de jaarlijkse algemene vergadering)

 • de oprichtings- en stopzettingsdatum van de onderneming of de vestigingseenheid

 • de duur van de onderneming, indien dit beperkt is

 • de ambtshalve doorhaling wegens niet-neerlegging van de jaarrekeningen

 • de identificatiegegevens van de oprichters, mandatarissen en lasthebbers van de onderneming

 • de ondernemersvaardigheden – ambulant - kermisuitbater

 • de economische activiteiten die de onderneming uitoefent

 • de bankrekening(en)

 • de toelatingen en vergunningen waarover de onderneming beschikt of de hoedanigheden waaronder de onderneming bekend is bij de verschillende overheden, administraties en diensten en de aanvragen

 • De onderneming kan volgende hoedanigheden hebben:

  • handelsonderneming of ambachtsonderneming

  • werkgever onderworpen aan de sociale zekerheid of aan de sociale zekerheid van de provinciale of gemeentelijke overheden

  • onderneming onderworpen aan de Belasting Toegevoegde Waarde

  • EDRL onderneming (buitenlandse Europese onderneming die niet in België gevestigd is) of niet-EU onderneming (gevestigd buiten de Europese Unie)

  • vervangend ondernemer

  • buitenlands ondernemer

  • buitenlandse aannemer van werken in onroerende staat

  • erkend aannemer

  • aanbestedende overheid (administraties of instanties onderworpen zijn aan de reglementering van de overheidsopdrachten)

  • eigenaar certificatenportefeuille (VREG) (onderneming die eigenaar is van certificaten uitgegeven door de VREG (Vlaamse regulator van de energiemarkt) voor geproduceerde energie en/of die dergelijke certificaten wenst te verhandelen)

  • verdeler van medische hulpmiddelen (Belgische of buitenlandse onderneming (natuurlijke of rechtspersoon), verdeler van medische hulpmiddelen in België vooraf geregistreerd bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten)

 • de linken tussen ondernemingen

 • de referenties naar

  • link naar de stukken van de rechtspersonen neergelegd bij de griffies van de rechtbanken

  • link naar de jaarrekeningen en balansen neergelegd bij de Nationale Bank van België (NBB)

  • linken naar andere gegevensbanken (E-health, Foodweb (FAVV), werkgeversrepertorium, …)

 • de begin-en einddatum van deze gegevens

Laatst bijgewerkt
31 mei 2018

Laatste nieuws voor dit thema

 1. Ondernemingen

  Steun voor ondernemen in diversiteit

 2. Ondernemingen

  Wat is de impact van de brexit op uw bedrijf?

 3. Ondernemingen

  Ready4Credit – Bereid uw kredietaanvraag voor!