Kruispuntbank van Ondernemingen - Foutieve adressen van ondernemingen

U ontvangt briefwisseling, rekeningen, aanmaningen, … op uw adres, bedoeld voor een onderneming die zou gevestigd zijn op uw adres?

Ondernemingen laten hun adreswijziging niet altijd registreren bij de bevoegde instanties. Als nieuwe bewoner of huurder kan dit u hinderen, als u steeds post blijft ontvangen of zelfs deurwaarders over de vloer krijgt voor die onderneming.

Contact

Bevindt u zich in zo’n situatie? Meld dit dan aan de KBO.

E-mail: kbo-bce.schrappingen.radiations@economie.fgov.be
Fax: +32 2 277 50 82

Per Brief:

KBO
Dienst Schrappingen
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Vermeld steeds:

 • de onderneming,
 • het ondernemingsnummer, en
 • het adres (van de maatschappelijke zetel en/of vestigingseenheid) dat moet worden geschrapt.

Normale procedure

Na uw melding start de KBO de schrappingsprocedure voor de ambtshalve doorhaling van het adres. De zaakvoerder wordt opgespoord en aangeschreven. Hij krijgt vervolgens een maand de tijd om zich in orde te stellen. Als hij dit niet doet, wordt het dossier overgemaakt aan de Economische Inspectie. Een inspecteur gaat dan ter plaatse en maakt zijn bevindingen over aan de KBO. Pas dan wordt het adres ambtshalve geschrapt.

Concreet ontvangt u dan geen post van overheden, administraties en deurwaarders meer voor die onderneming. Juridisch gezien verandert er niets, aangezien een adreswijziging van een rechtspersoon steeds in het Belgisch Staatsblad moet verschijnen.

Opgelet: De KBO ontvangt veel aanvragen en bovendien is dit een complexe procedure. Het duurt dan ook enkele maanden voordat het adres effectief is doorgehaald.

Snelle procedure

Bij de snelle procedure gebeurt de doorhaling op basis van een proces-verbaal door de politie. U contacteert hiervoor uw wijkagent. Hij gaat ter plaatse en stelt een verslag op waarin hij bevestigt dat de onderneming daar niet (meer) is gevestigd. Het verslag wordt overgemaakt aan de KBO, die de schrappingsprocedure start.

Dit verloopt sneller, want de Economische Inspectie moet niet meer ter plaatse gaan. De vaststelling is reeds gedaan door een bevoegd politieambtenaar.

Check

Via de “Public search” checkt u of er een, of misschien meerdere, onderneming(en) op uw adres geregistreerd zijn.

Public Search
Opzoeking op adres

Laatst bijgewerkt
13 maart 2018

Laatste nieuws voor dit thema

 1. Ondernemingen

  Steun voor ondernemen in diversiteit

 2. Ondernemingen

  Wat is de impact van de brexit op uw bedrijf?

 3. Ondernemingen

  Ready4Credit – Bereid uw kredietaanvraag voor!