Soms is het adres van geregistreerde entiteiten (hierna entiteiten), zoals vermeld in de KBO, niet correct. Iedere belanghebbende* kan de KBO-beheersdienst vragen dergelijk adres door te halen.

Bv.: als u op uw adres post ontvangt voor een entiteit die niet de uwe is of die u niet vertegenwoordigt.

*! Een entiteit die de formaliteiten waaraan zij gebonden is niet heeft vervuld, kan zich niet richten tot de KBO-beheersdienst om haar gegevens te laten corrigeren.

Procedure

Om een onjuist adres te melden KBO, contacteer de KBO-beheersdienst:

Via ons webformulier

Ambtshalve doorhaling adres

via e-mail: kbo-bce.schrappingen.radiations@economie.fgov.be

per post:   

KBO – Dienst Doorhalingen
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Vermeld altijd 

  • de naam van de betrokken entiteit,
  • haar ondernemingsnummer en
  • het adres (van zetel en/of de vestigingseenheid) waarop uw aanvraag betrekking heeft.

wij vragen u ook om ons indien mogelijk een kopie over te maken van een vonnis, een onderzoeksrapport of een pv dat is opgesteld door een politieambtenaar of een door een overheidsinstantie gemachtigde ambtenaar, waarin staat dat het adres onjuist is. Dit bespoedigt het verwerken van uw dossier.

Na ontvangst van uw aanvraag, vraagt de KBO-beheersdienst de vertegenwoordiger van de betrokken entiteit om de toestand binnen de 30 dagen te regulariseren. Bij gebrek aan een reactie kunnen zich twee scenario's voordoen:

  • ofwel wordt het dossier aan de Economische Inspectie overgemaakt. Een inspecteur gaat dan ter plaatse en maakt zijn bevindingen over aan de KBO. Op basis van het pv van één van haar inspecteurs wordt het adres in voorkomend geval ambtshalve doorgehaald.
  • ofwel hebt u ons een kopie van een vonnis, een onderzoeksrapport of een pv opgestuurd. In dit geval kan de KBO-beheersdienst het adres sneller doorhalen nadat de voornoemde periode van 30 dagen is verstreken.

Opgelet: Door het toenemend aantal aanvragen kan het gebeuren dat de verwerkingstijd van de dossiers wat oploopt.

De procedure voor ambtshalve doorhaling van het adres ontslaat de entiteit op geen enkele wijze van het vervullen van haar wettelijke formaliteiten.

Laatst bijgewerkt
31 mei 2021