Table of Contents

  Via webservices kunnen gegevens uitgewisseld worden tussen toepassingen. Toepassingen kunnen webservices gebruiken om gegevens op te vragen, te creëren en aan te passen in de KBO-databank. Om de KBO Webservices te gebruiken, moet uw dienst de nodige informaticakennis hebben om de webservices te integreren in een eigen toepassing.

  Voorbeeld: Een overheidsdienst wil een controleur naar een geregistreerde entiteit (hierna entiteit genoemd) sturen. De dienst beschikt over een databank van de te controleren entiteiten. Dagelijks stelt een computertoepassing voor elke controleur een lijst op van entiteiten die hij moet controleren. Om te vermijden dat de controleur naar een verkeerde plaats gestuurd wordt, is het belangrijk om het meest recente adres te kennen. Met KBO Webservices kan het systeem van deze overheidsdienst het adres rechtstreeks uit de KBO ophalen.

  Welke soorten webservices zijn er?

  • WSConsultAgentEnterprise: opvragen van de personen die een entiteit wettelijk kunnen binden;
  • WSConsultKBO: opvragen van gegevens over entiteiten en vestigingseenheden uit de KBO;
  • WSConsultMandates: opvragen van volmachten die in een entiteit toegekend werden;
  • WSConsultTAP: opvragen van gegevens over toelatingsaanvragen;
  • WSErvo;
  • WSReadCodesKBO: ophalen van codes en hun omschrijvingen die in KBO gebruikt worden;
  • WSReportKBO: opvragen van KBO-uittreksels voor entiteiten en vestigingen;
  • WSReportMandates: opvragen van uittreksels met informatie over de volmachten die toegekend werden aan een entiteit of vestigingseenheid;
  • WSReportTAP: opvragen van uittreksels met alle lopende en/of afgehandelde toelatingsaanvragen;
  • WSStatusKBO: nagaan of de KBO-services beschikbaar zijn;
  • WSUpdateKBO: creëren, wijzigen, stopzetten, corrigeren en annuleren van gegevens in de KBO-databank;
  • WSUpdateMandates: creëren, wijzigen, stopzetten, corrigeren en annuleren van volmachten;
  • WSUpdateTAP: creëren, wijzigen, stopzetten, corrigeren en annuleren van toelatingsaanvragen.

  Raadpleeg ook de codetabellen

  Welke gegevens vindt u hier?

  U vindt in de KBO Webservices de gegevens van entiteiten en hun vestigingseenheden.

  Opgelet. Om gegevens die vallen onder de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te raadplegen, moet u een machtiging van het Comité van Toezicht hebben. Het gaat o.a. om persoonsnummers van wettelijke functiehouders of personen die een ondernemersvaardigheid hebben bewezen.

  Hoe vraagt u de toegang aan?

  Om toegang te krijgen tot KBO Webservices, dient u een officiële aanvraag in. Vul het  "Aanvraagformulier voor toegang tot de gegevens KBO" in en stuur het ondertekend naar de KBO Beheersdienst.

  Wilt u meer informatie?

  Wilt u meer informatie, vraag dan de cookbooks met technische informatie aan bij de KBO Helpdesk.

  Laatst bijgewerkt
  29 oktober 2018

  Laatste nieuws voor dit thema

  1. Consumentenbescherming
   Ondernemingen

   Ligt u in geschil met een onderneming en vindt u geen oplossing?

  2. Ondernemingen

   Trefpunt Economie - Een publicatie voor sociaaleconomische analyse

  3. Ondernemingen

   De FOD Economie als partner van de sociale economie en het sociaal ondernemerschap