Table of Contents

  De Kruispuntbank van Ondernemingen stelt alles in het werk om deze website voor iedereen toegankelijk te maken overeenkomstig de wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties tot omzetting van richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad.

  Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website https://kbo-bce-wi.economie.fgov.be/kbo/index.jsf.

  Nalevingsstatus

  Deze website voldoet niet volledig aan de Web Content Accessibility Guidelines 2.1. Niveau AA (WCAG 2.1. AA), omdat niet aan de onderstaande eisen wordt voldaan.

  Niet-toegankelijke inhoud

  Sommige webpagina's zijn nog niet volledig toegankelijk omdat de volgende elementen niet voldoen aan de voornoemde wet van 19 juli 2018:

  • Sommige velden (zoals "startdatum") zijn niet gedefinieerd als vereist/verplicht.
  • De datumkiezers zijn niet toegankelijk met het toetsenbord.
  • De lay-out van de applicatie, opgebouwd uit tabellen, zou problemen kunnen veroorzaken (zichtbaarheid en leesvolgorde) op mobiele apparaten en schermlezers.
  • Veel gegevenstabellen bevatten geen tekstinformatie (zijn niet correct getagd) (bv. sommige kolommen hebben onbenoemde koppen) en andere worden weergegeven zonder duidelijk zichtbare gegevens.
  • Sommige tabelgegevens worden weergegeven in een opmaaktabel in plaats van een gegevenstabel, waardoor gegevenscellen aan hun respectieve kolom kunnen worden gekoppeld.
  • Een aantal foutmeldingen geeft niet aan welk veld een fout bevat. Ook wordt het veld met een fout niet visueel gemarkeerd als een fout. In het algemeen worden sommige foutmeldingen niet direct met de fout in verband gebracht, waardoor het voor gebruikers van ondersteunende technologie niet mogelijk is het formulier te valideren/in te dienen.

  Momenteel worden er nog aanpassingen en verbeteringen aangebracht om het vereiste toegankelijkheidsniveau te bereiken.

  Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

  Deze verklaring werd opgesteld op 26 februari 2021 en  werd voor de laatste keer herzien op 28 januari 2022. Ze wordt regelmatig geüpdatet in functie van de aangebrachte aanpassingen.

  De toegankelijkheid van onze website werd geëvalueerd via een externe audit uitgevoerd door NV Nahman, expert in websitetoegankelijkheid. Die firma heeft een conformiteitsverslag in het Engels opgesteld.

  Feedback en contactgegevens

  Voor eventuele vragen, opmerkingen of suggesties over de toegankelijkheid van de website kunt u ons altijd contacteren via Helpdesk.KBO-BCE@economie.fgov.be.

  Klachtenprocedure

  Krijgt u geen antwoord van de beheersdienst van KBO, of bent u niet tevreden met het antwoord dat u krijgt? Neem dan contact op met de federale Ombudsman:

  Adres:

  Leuvenseweg 48, bus 6
  1000 Brussel.

  E-mail: contact@mediateurfederal.be

  Website: Federale Ombudsman

  Laatst bijgewerkt
  28 januari 2022