Datakwaliteit

De Kruispuntbank van Ondernemingen voert regelmatig acties uit om de kwaliteit van de gegevens te verbeteren. Op deze pagina vindt u een overzicht van de belangrijkste acties van het afgelopen jaar.

BPostcode als busnummer (Maart 2018)

Bij sommige adressen werd de postcode ingegeven als busnummer.

Wat hebben we gedaan?

Bij 459 adressen werd de postcode uit het busnummer verwijderd.

Ontbrekende straatcodes (Maart 2018)

Voor een aantal  Belgische adressen is de straatnaam niet gecodeerd via een straatcode.

Wat hebben we gedaan?

Bij 151 adressen zonder straatcode werd de straatcode ingevoerd.

Maand Algemene Vergadering (continu)

Soms wordt de maand Algemene Vergadering niet of verkeerd ingevuld in KBO, hetzij bij oprichting van de onderneming, hetzij bij een statutenwijziging.

Wat hebben we gedaan?

Voor 11.143 ondernemingen werd de maand Algemene Vergadering ingevuld of gecorrigeerd.

Erediensten (maart 2018)

De benaming van de erediensten dient aan een bepaalde structuur te voldoen.

Wat hebben we gedaan?

Voor 5.296 erediensten werd de benaming aangepast zodat ze conform  de opgelegde structuur is.

Verkeerde functies in ondernemingen met rechtsvorm ‘vennootschap of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid’ (februari 2018)

Bij bepaalde ondernemingen met rechtsvorm ‘vennootschap of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid’ werd voor de  functie ‘oprichter van een entiteit zonder rechtspersoonlijkheid’ de onderneming van de oprichter ingegeven (met ondernemingsnummer) in plaats van de natuurlijke persoon (met Rijksregisternummer).

Wat hebben we gedaan?

7.390 functies ‘oprichter van een entiteit zonder rechtspersoonlijkheid’ werden gecorrigeerd.

Fictieve begindatum onderneming natuurlijk persoon (november 2017)

Bij de initial load van KBO werden ondernemingen natuurlijk persoon opgeladen die gecreëerd werden met een  fictieve begindatum 01/01/1800.

Wat hebben we gedaan?

Voor 13.544 ondernemingen natuurlijk persoon werd de begindatum gecorrigeerd naar de begindatum van de commerciële hoedanigheid.

Regularisatie fictieve Rijksregisternummers (oktober 2017)

Bij de initial load van KBO werden ondernemingen natuurlijk persoon opgeladen, waarvan het Rijksregisternummer van de oprichter niet gekend was. KBO heeft destijds aan deze oprichters een fictief Rijksregisternummer beginnend met 9999, toegekend .

Wat hebben we gedaan?

Voor 825 ondernemingen werd het correcte Rijksregisternummer opgezocht en werd het fictieve nummer vervangen.

Verkeerde begindatum ondernemingen Rechtspersoon (mei 2017)

Ondernemingen Rechtspersoon werden gecreëerd met een verkeerde begindatum

Wat hebben we gedaan?

Voor 1.185 ondernemingen werd de begindatum aangepast.

Speciale tekens in benaming (februari 2017)

Verschillende ondernemingen bevatten speciale tekens in de benaming

Wat hebben we gedaan?

Van 1.028 ondernemingen werden de  tekens uit de benaming verwijderd.

Ontbrekende functies zaakvoerder bij een onderneming met rechtsvorm bvba / coöperatieve vennootschap (nog lopende)

Duizenden bvba's en coöperatieve vennootschappen werden in 2003 ingevoerd in de KBO zonder zaakvoerder.

Wat hebben we gedaan?

Voor een 28.641 bvba's werd minstens 1 zaakvoerder ingevoerd.

Functiecodes die niet overeenstemmen met de rechtsvorm (lopende)

Naargelang de rechtsvorm mogen er voor een onderneming een aantal specifieke functiecodes ingeschreven worden.

Overzicht van de functiecodes per rechtsvorm (PDF, 329.56 KB)

De functiecode en rechtsvorm stemden echter niet altijd overeen.

Wat hebben we gedaan?

De functiecodes van 40.341 functies werden gecorrigeerd of geannuleerd.

Postcodes met meerdere NIS-codes (februari 2017)

Bij het coderen van een adres in de KBO wordt gecontroleerd of de postcode gelinkt is aan de gemeentecode. Er zijn in de KBO 24 postcodes die verbonden zijn met meerdere NIS-gemeentecodes. Dit zijn postcodes die hoofdzakelijk 1 gemeente (hoofdgemeente) bedienen, maar ook een aantal huizen in een andere gemeente (bijkomende gemeente). De mate waarin een postcode de bijkomende gemeente bedient, is gering. De combinatie postcode-bijkomende gemeente komt in de KBO echter 2.704 keer voor.

Wat hebben we gedaan?

174 adressen van maatschappelijke zetels zijn gecorrigeerd. De andere adressen (adressen van de vestigingen) werden automatisch aangepast.

Ondernemingen / vestigingen met een startdatum in de toekomst (januari 2017)

De begindatum van 27 ondernemingen/vestigingen begon in de verre toekomst.

Wat hebben we gedaan?

De 27 startdatums zijn gecorrigeerd.

Conversie 2003-activiteiten (december 2016)

Een aantal activiteiten werden niet geconverteerd naar de NACEBEL-versie 2008 en hebben nog steeds een NACEBEL 2003-code.

Wat hebben we gedaan?

2.374 activiteiten met een NACEBEL 2003-code werden omgezet naar een NACEBEL-code 2008.

Actieve curatorfunctie, zonder overeenkomstige rechtstoestand (oktober 2016)

Een aantal ondernemingen hadden een actieve curatorsfunctie, zonder dat deze onderneming zich in opening faillissement bevond.

Wat hebben we gedaan?

Na nazicht in het Belgisch Staatsblad, werd voor 95 ondernemingen de rechtstoestand aangepast of de functie geannuleerd.

Tweemaal dezelfde rechtsvorm na elkaar (oktober 2016)

Voor een aantal ondernemingen was dezelfde rechtsvorm twee keer opeenvolgend ingeschreven.

Wat hebben we gedaan?

Voor 117 ondernemingen is een van beide rechtsvormen geannuleerd.

Problemen in functies door niet-vervanging geannuleerde natuurlijke personen (juli 2016)

Als in het BIS-register het nummer van een natuurlijk persoon vervangen wordt door een ander, wordt dit nummer vervangen in alle functies die de persoon uitoefent in een onderneming in de KBO. Dit gebeurt automatisch, maar in sommige gevallen is een manuele tussenkomst nodig.

Wat hebben we gedaan?

Het correcte nummer werd ingeschreven voor 272 functies.

Rechtstoestand 091: opschorting – gerechtelijke reorganisatie (mei 2016)

Sommige ondernemingen hebben langer dan 1 jaar de rechtstoestand “opschorting – gerechtelijke reorganisatie”.

Wat hebben we gedaan?

De rechtstoestand van 176 ondernemingen werd aangepast naar een “normale toestand”, een “opening faillissement” of een “ontbinding”.

Actieve functies / ondernemersvaardigheden die niet mogen voorkomen bij stopgezette ondernemingen (mei 2016)

Sommige stopgezette ondernemingen hadden nog actieve functies of ondernemersvaardigheden.

Wat hebben we gedaan?

Bij 113 ondernemingen werd de functie of vaardigheid stopgezet of geannuleerd.

Publieke diensten (april 2016)

Enkele publieke diensten die niet meer bestaan, waren nog actief in de KBO.

Wat hebben we gedaan?

176 ondernemingen werden stopgezet of afgesloten.

Stopzetting van buitenlandse ondernemingen met rechtstoestand “activiteitsstopzetting in België” (maart 2016)

Buitenlandse ondernemingen met rechtstoestand “activiteitsstopzetting in België” hadden de status AC (actief) in de KBO.

Wat hebben we gedaan?

De status van 7.247 ondernemingen werd veranderd naar ST (stopgezet), met als stopzettingsdatum de begindatum van de “activiteitsstopzetting in België”.

Actieve EDRL- of RSZPPO-activiteiten, zonder actieve overeenkomstige hoedanigheid (februari 2016)

Sommige ondernemingen waren ingeschreven met EDRL-of RSZPPO-activiteiten, hoewel deze hoedanigheid was stopgezet.

Wat hebben we gedaan?

111 EDRL-of RSZPPO-activiteiten werden stopgezet.

Inhoud veld “extra adres” (januari 2016)

Het veld “extra adres” bevatte soms andere informatie dan een adres.

Wat hebben we gedaan?

Bij 322 ondernemingen werd dit veld gecorrigeerd.

Laatst bijgewerkt
31 mei 2018

Laatste nieuws voor dit thema

  1. Ondernemingen

    Steun voor ondernemen in diversiteit

  2. Ondernemingen

    Wat is de impact van de brexit op uw bedrijf?

  3. Ondernemingen

    Ready4Credit – Bereid uw kredietaanvraag voor!