Datakwaliteit

De Kruispuntbank van Ondernemingen voert regelmatig acties uit om de kwaliteit van de gegevens te verbeteren. Op deze pagina vindt u een overzicht van de belangrijkste acties van het afgelopen jaar.

Ontbrekende functies zaakvoerder bij een onderneming met rechtsvorm bvba / coöperatieve vennootschap (nog lopende)

Duizenden bvba's en coöperatieve vennootschappen werden in 2003 ingevoerd in de KBO zonder zaakvoerder.

Wat hebben we gedaan?

Voor een 20.000-tal bvba's werd minstens 1 zaakvoerder ingevoerd.

Functiecodes die niet overeenstemmen met de rechtsvorm (lopende)

Naargelang de rechtsvorm mogen er voor een onderneming een aantal specifieke functiecodes ingeschreven worden.

Overzicht van de functiecodes per rechtsvorm (PDF, 329.56 KB)

De functiecode en rechtsvorm stemden echter niet altijd overeen.

Wat hebben we gedaan?

De functiecodes van 24.300 functies werden gecorrigeerd of geannuleerd.

Postcodes met meerdere NIS-codes (februari 2017)

Bij het coderen van een adres in de KBO wordt gecontroleerd of de postcode gelinkt is aan de gemeentecode. Er zijn in de KBO 24 postcodes die verbonden zijn met meerdere NIS-gemeentecodes. Dit zijn postcodes die hoofdzakelijk 1 gemeente (hoofdgemeente) bedienen, maar ook een aantal huizen in een andere gemeente (bijkomende gemeente). De mate waarin een postcode de bijkomende gemeente bedient, is gering. De combinatie postcode-bijkomende gemeente komt in de KBO echter 2.704 keer voor.

Wat hebben we gedaan?

174 adressen van maatschappelijke zetels zijn gecorrigeerd. De andere adressen (adressen van de vestigingen) werden automatisch aangepast.

Ondernemingen / vestigingen met een startdatum in de toekomst (januari 2017)

De begindatum van 27 ondernemingen/vestigingen begon in de verre toekomst.

Wat hebben we gedaan?

De 27 startdatums zijn gecorrigeerd.

Conversie 2003-activiteiten (december 2016)

Een aantal activiteiten werden niet geconverteerd naar de NACEBEL-versie 2008 en hebben nog steeds een NACEBEL 2003-code.

Wat hebben we gedaan?

2.374 activiteiten met een NACEBEL 2003-code werden omgezet naar een NACEBEL-code 2008.

Actieve curatorfunctie, zonder overeenkomstige rechtstoestand (oktober 2016)

Een aantal ondernemingen hadden een actieve curatorsfunctie, zonder dat deze onderneming zich in opening faillissement bevond.

Wat hebben we gedaan?

Na nazicht in het Belgisch Staatsblad, werd voor 95 ondernemingen de rechtstoestand aangepast of de functie geannuleerd.

Tweemaal dezelfde rechtsvorm na elkaar (oktober 2016)

Voor een aantal ondernemingen was dezelfde rechtsvorm twee keer opeenvolgend ingeschreven.

Wat hebben we gedaan?

Voor 117 ondernemingen is een van beide rechtsvormen geannuleerd.

Problemen in functies door niet-vervanging geannuleerde natuurlijke personen (juli 2016)

Als in het BIS-register het nummer van een natuurlijk persoon vervangen wordt door een ander, wordt dit nummer vervangen in alle functies die de persoon uitoefent in een onderneming in de KBO. Dit gebeurt automatisch, maar in sommige gevallen is een manuele tussenkomst nodig.

Wat hebben we gedaan?

Het correcte nummer werd ingeschreven voor 272 functies.

Rechtstoestand 091: opschorting – gerechtelijke reorganisatie (mei 2016)

Sommige ondernemingen hebben langer dan 1 jaar de rechtstoestand “opschorting – gerechtelijke reorganisatie”.

Wat hebben we gedaan?

De rechtstoestand van 176 ondernemingen werd aangepast naar een “normale toestand”, een “opening faillissement” of een “ontbinding”.

Actieve functies / ondernemersvaardigheden die niet mogen voorkomen bij stopgezette ondernemingen (mei 2016)

Sommige stopgezette ondernemingen hadden nog actieve functies of ondernemersvaardigheden.

Wat hebben we gedaan?

Bij 113 ondernemingen werd de functie of vaardigheid stopgezet of geannuleerd.

Publieke diensten (april 2016)

Enkele publieke diensten die niet meer bestaan, waren nog actief in de KBO.

Wat hebben we gedaan?

176 ondernemingen werden stopgezet of afgesloten.

Stopzetting van buitenlandse ondernemingen met rechtstoestand “activiteitsstopzetting in België” (maart 2016)

Buitenlandse ondernemingen met rechtstoestand “activiteitsstopzetting in België” hadden de status AC (actief) in de KBO.

Wat hebben we gedaan?

De status van 7.247 ondernemingen werd veranderd naar ST (stopgezet), met als stopzettingsdatum de begindatum van de “activiteitsstopzetting in België”.

Actieve EDRL- of RSZPPO-activiteiten, zonder actieve overeenkomstige hoedanigheid (februari 2016)

Sommige ondernemingen waren ingeschreven met EDRL-of RSZPPO-activiteiten, hoewel deze hoedanigheid was stopgezet.

Wat hebben we gedaan?

111 EDRL-of RSZPPO-activiteiten werden stopgezet.

Inhoud veld “extra adres” (januari 2016)

Het veld “extra adres” bevatte soms andere informatie dan een adres.

Wat hebben we gedaan?

Bij 322 ondernemingen werd dit veld gecorrigeerd.

Laatst bijgewerkt
15 januari 2018

Laatste nieuws voor dit thema

  1. Ondernemingen

    Actieve deeleconomieplatforms in België

  2. Ondernemingen

    Uitbreiding van de My Enterprise-toepassing

  3. Ondernemingen

    Inwerkingtreding wetgeving op de insolvabiliteit - Impact op de Kruispuntbank van Ondernemingen