Table of Contents

  Het regelgevende kader voor het sociaal statuut voor student-zelfstandigen dat op 1 januari 2017 in werking trad, heeft tot doel de ondernemingszin bij jongeren te stimuleren.

  Dat statuut stelt studenten niet alleen in staat om tijd vrij te maken voor het combineren van een activiteit als zelfstandige met hun studies, maar vooral om te profiteren van een aantal voordelen, met name op het gebied van sociale bescherming en vermindering van sociale en fiscale belemmeringen.

  Voor meer informatie en statistieken over het statuut van student-zelfstandige raadpleeg de webpagina Het statuut van student-zelfstandige.

  Evolutie van het aantal student-zelfstandigen volgens een genderbenadering

  In het 4e kwartaal van 2021 waren er in totaal 9.127 student-zelfstandigen. Het aantal student-zelfstandigen is sinds het eerste kwartaal van 2017 gestaag toegenomen, behalve in de vierde kwartalen van 2018 (-7,4%), 2019 (-9,4%), 2020 (-7,7%) en 2021 (-14,3%).

  Van de 9.127 student-zelfstandigen in het 4e kwartaal van 2021 zijn er 5.427 man en 3.700 vrouw, wat neerkomt op een aandeel van 40,5 % aan vrouwen. Dat aandeel is overigens sinds begin 2020 gestegen (37,1 % in het eerste kwartaal van 2020), na geleidelijk te zijn gedaald sinds het eerste kwartaal van 2017 (toen het aandeel van de vrouwen 44 % bereikte).

  Laatst bijgewerkt
  9 september 2022