Table of Contents

  Het regelgevende kader voor het sociaal statuut voor student-zelfstandigen dat op 1 januari 2017 in werking trad, heeft tot doel de ondernemingszin bij jongeren te stimuleren.

  Dat statuut stelt studenten niet alleen in staat om tijd vrij te maken voor het combineren van een activiteit als zelfstandige met hun studies, maar vooral om te profiteren van een aantal voordelen, met name op het gebied van sociale bescherming en vermindering van sociale en fiscale belemmeringen.

  Voor meer informatie en statistieken over het statuut van student-zelfstandige raadpleeg de webpagina Het statuut van student-zelfstandige.

  Evolutie van het aantal student-zelfstandigen volgens een genderbenadering

  Eind 2022 waren er in totaal 8.690 student-zelfstandigen, 424 minder dan het jaar ervoor. Aan de continue stijging van het aantal student-zelfstandigen sinds 2017 is in 2022 een einde gekomen. Voor het eerst sinds de inwerkingtreding van het stelsel, toont het aantal student-zelfstandigen een daling. In 2022 is het aantal student-zelfstandigen met 4,7 % gedaald.


  Van de 8.690 student-zelfstandigen zijn er 5.285 man en 3.405 vrouw, wat neerkomt op een aandeel van 39,2 % aan vrouwen. Na een lichte stijging in 2021 toen het 40,7 % bereikte, begint het aandeel vrouwen onder student-zelfstandigen in 2022 weer af te nemen, en wijkt zo opnieuw verder af van zijn hoogste score dat van 2017 dateert (41,2 %).

  Laatst bijgewerkt
  3 augustus 2023