Vrouwen hebben nog steeds minder de neiging om een zelfstandige activiteit uit te oefenen en leiden nog te vaak kleinere bedrijven, met minder werknemers, dan hun mannelijke tegenhangers.

In België vertegenwoordigen vrouwen 35,5 % van de zelfstandigen. Sinds meerdere jaren neemt het aantal zelfstandigen echter verhoudingsgewijs sterker toe bij vrouwen dan bij mannen, waardoor de genderkloof in de Belgische ondernemerswereld geleidelijk aan kleiner wordt. In 2007 vertegenwoordigden vrouwen nog slechts 33,4 % van de zelfstandigen in ons land.

De interactieve grafiek hieronder toont de verdeling van de zelfstandige ondernemers in 2022 in België volgens geslacht en de belangrijkste variabelen.

Op deze pagina's vindt u meer informatie over het ondernemerschap van vrouwen. Cijfers over het vrouwelijke ondernemerschap helpen om een objectiever beeld van  de genderkloof in de Belgische ondernemerswereld te tonen.

De volgende thema’s komen aan bod:

  • het profiel van de zelfstandigen (leeftijd en aard van de uitgeoefende activiteit)
  • de bedrijfstakken
  • het aantal starters en stoppers
  • de vrouwelijke bestuurders
  • de student-zelfstandigen
  • de tewerkstellings- en ondernemerschapsgraad

Het vrouwelijke ondernemerschap wordt voor diverse indicatoren ook internationaal vergeleken. Daarbij komt naar voren dat de ondernemerschapsgraad, hoewel die bij vrouwen in België minder dan de helft bedraagt dan die bij mannen, toch hoger ligt dan die bij onze Franse, Luxemburgse en Duitse buren en dan het gemiddelde in de 27 lidstaten van de Europese Unie. Belgische vrouwen die als zelfstandige werken, nemen ook minder snel loontrekkenden in dienst dan mannen, een situatie die ook in de andere Europese landen bestaat.

Voor meer informatie over zelfstandigen in het algemeen raadpleeg de rubriek Zelfstandigen in België.

Bronnen

De gegevens die gebruikt werden voor deze rubriek zijn hoofdzakelijk afkomstig van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ). Het RSVZ beheert immers de sociale zekerheid van de zelfstandigen en publiceert statistieken over hen.

Het RSVZ maakt onder meer statistieken over het aantal belastingplichtigen, starters en stoppers en het inkomensniveau. Die kunnen worden opgesplitst op basis van 

  • aard van de activiteit: de aard van de activiteit geeft aan of zelfstandigen hun beroep uitoefenen als hoofdberoep, bijberoep of activiteit na de pensioenleeftijd. Als de zelfstandige activiteit de enige bron van inkomsten is, wordt de werker beschouwd als een zelfstandige “in hoofdberoep”. Zelfstandigen “in bijberoep” oefenen tegelijk en hoofdzakelijk nog een andere beroepsactiviteit uit.
  • bedrijfstak: die stemt overeen met de belangrijkste groepen van de nomenclatuur van het sociale statuut van de zelfstandigen. Die codering van beroepen verschilt van de NACE-BEL 2008 activiteitencodes.
  • hoedanigheid: helper of zelfstandige

De gegevens die zijn gebruikt voor de secties "tewerkstellingsgraad en ondernemerschapsgraad" en "internationale vergelijking", zijn afkomstig van Eurostat.

Laatst bijgewerkt
3 augustus 2023