De gegevens op deze pagina zijn afkomstig van de kmo-strategie en Small Business Act (SBA)-factsheets van elke EU-lidstaat. Daarin zijn de voornaamste statistieken over de kmo's volgens de Eurostat-definitie in de niet-financiële sectoren opgenomen, wat overeenkomt met de sectoren industrie, bouw, handel en diensten (NACE-sectoren B tot J en L tot N).  

De cijfers

De SBA-factsheets geven een raming per land van het aantal werknemers dat werkt voor een kmo actief in de niet-financiële bedrijfseconomie in 2022. Dat aantal bedraagt in België 2.025.933.

Met diezelfde berekeningswijze als basis, kunnen verschillende landen vergeleken worden. Zo bedraagt het aantal werknemers voor:

 • Duitsland 16.892.130,
 • Frankrijk 8.823.293,
 • Nederland 4.050.316,
 • Luxemburg 202.210.

Met de post-COVID opleving van de economie is het aantal werknemers in Belgische kmo’s tussen 2021 en 2022 gestegen met 3,2 %. Die toename is kleiner dan in Frankrijk (+8,6 %) en in Nederland (+4,8 %) maar veel groter dan het Europese gemiddelde, dat daalt (+2 %). In Duitsland en Luxemburg is het aantal werknemers in kmo’s gedaald (respectievelijk -5,4 % en -0,3 %).

In vergelijking met het geheel van de EU-lidstaten ligt België met 66,3 % van de werknemers in dienst van een kmo nabij het Europese gemiddelde (64,4 %). De drie EU-lidstaten met de laagste cijfers zijn:

 • Frankrijk (51,7 %),
 • Zweden (56,2 %),
 • Duitsland (57,4 %).

De landen met het hoogste percentage werknemers in dienst van kmo’s zijn:

 • Griekenland (83,5 %).
 • Cyprus (82,6 %).

Tot slot behoort België tot de lidstaten waar het aantal werknemers per kmo het laagst is: 2,8 werknemers per kmo in vergelijking met 3,5 werknemers in de Europese Unie. Slechts vijf landen hebben een lagere gemiddelde omvang van kmo's dan 3 België:

 • Nederland (2,8),
 • Zweden (2,7),
 • Frankrijk (2,7),
 • Tsjechië (2,4),
 • Slowakije (2,3).

De gemiddelde omvang van kmo's ligt hoger dan 5 werknemers per kmo in vier landen:

 • Duitsland (6,8),
 • Oostenrijk (5,6),
 • Denemarken (5,3),
 • Luxemburg (5).
Laatst bijgewerkt
29 september 2023