De gegevens op deze pagina zijn afkomstig van de kmo-strategie en Small Business Act (SBA)-factsheets van elke EU-lidstaat. Daarin zijn de voornaamste statistieken over de kmo's volgens de Eurostat-definitie in de niet-financiële sectoren opgenomen, wat overeenkomt met de sectoren industrie, bouw, handel en diensten (NACE-sectoren B tot J en L tot N).  

De cijfers

De SBA-factsheets geven een raming per land van het aantal werknemers dat werkt voor een kmo actief in de niet-financiële bedrijfseconomie in 2021. Dat aantal bedraagt in België 1.963.336.

Ter vergelijking: volgens diezelfde berekeningswijze bedraagt het aantal werknemers voor:

 • Duitsland 17.856.188,
 • Frankrijk 8.123.816,
 • Nederland 3.864.437,
 •  Luxemburg 202.871.

Met de post-COVID opleving is het aantal werknemers in Belgische kmo’s tussen 2020 en 2021 gestegen met +0,2 %. Die toename is kleiner dan in Luxemburg (+2,3 %) maar veel groter dan het Europese gemiddelde, dat daalt (-0,2 %). Ook in grote landen als Duitsland en Frankrijk is het aantal werknemers in kmo’s gedaald (respectievelijk -2,2 % en -2,6 %).

In vergelijking met het geheel van de EU-lidstaten ligt België met 65,6 % van de werknemers in dienst van een kmo nabij het Europese gemiddelde (64,4 %). De drie EU-lidstaten met de laagste cijfers zijn :

 • Frankrijk (51 %),
 • Zweden (55,1 %),
 • Duitsland (58,2 %).

De landen met het hoogste percentage werknemers in dienst van kmo’s zijn:

 • Cyprus (82,1 %) et
 • Griekenland (81,8 %).

Tot slot behoort België tot de lidstaten waar het aantal werknemers per kmo het laagst is: 2,9 werknemers per kmo in vergelijking met 3,6 werknemers in de Europese Unie. De gemiddelde omvang van kmo's ligt lager dan 3 werknemers per kmo in vijf landen:

 • Frankrijk,
 • Hongarije,
 • Portugal,
 • Tsjechië,
 • Slowakije,
 • Zweden.

De gemiddelde omvang van kmo's ligt hoger dan 5 werknemers per kmo in vijf landen:

 • Duitsland,
 • Oostenrijk,
 • Denemarken,
 • Luxemburg,
 • Roemenië.
Laatst bijgewerkt
5 september 2022