De gegevens op deze pagina zijn afkomstig van de kmo-strategie en Small Business Act (SBA)-factsheets van elke EU-lidstaat. Daarin zijn de voornaamste statistieken over de kmo's volgens de Eurostat-definitie in de niet-financiële sectoren opgenomen, wat overeenkomt met de sectoren industrie, bouw, handel en diensten (NACE-sectoren B tot J en L tot N).  

De cijfers

De kmo-factsheets-factsheets geven een raming per land van het aantal werknemers dat werkt voor een kmo actief in de niet-financiële bedrijfseconomie in 2020. Dat aantal bedraagt in België 1.959.043. Ter vergelijking: volgens diezelfde berekeningswijze telt Duitsland 18.250.059 werknemers, Frankrijk 8.337.129, Nederland 3.888.546 en tot slot Luxemburg 198.256.

In vergelijking met de buurlanden telt België een hoog percentage werknemers in dienst van kmo's (65,3 %) en micro-ondernemingen (33,9 %). Luxemburg ligt iets hoger met een aandeel van werknemers in dienst van kmo’s van 66,1 %. Frankrijk (53,2 %) en Duitsland (59,2 %) daarentegen hebben een aandeel onder 60 %.

Wat micro-ondernemingen betreft, heeft alleen België een aandeel van meer dan 30 % werknemers (33,9 %) terwijl Luxemburg en Duitsland een aandeel van ongeveer 20 % of minder hebben (respectievelijk 17,6 % en 20,5 %).

Ondanks de gezondheidscrisis is het aantal werknemers in Belgische kmo’s tussen 2019 en 2020 gestegen met +0,2 %. Die toename is kleiner dan in Luxemburg (+1,6 %) maar veel groter dan het Europese gemiddelde, dat daalt (-1,7 %). Ook in grote landen als Duitsland en Frankrijk is het aantal werknemers in kmo’s gedaald (respectievelijk -1,3 % en -1,7 %).

In vergelijking met het geheel van de EU-lidstaten ligt België met 65,3 % van de werknemers in dienst van een kmo dicht bij het Europese gemiddelde (65,2 %). De drie EU-lidstaten met de laagste cijfers zijn Frankrijk (53,2 %), Zweden (56,2 %) en Duitsland (59,2 %). De landen met het hoogste percentage werknemers in dienst van kmo's zijn Cyprus (83,1 %) en Griekenland (83 %).

Tot slot behoort België tot de lidstaten waar het aantal werknemers per kmo het laagst is: 3 werknemers per kmo in vergelijking met 3,7 werknemers in de Europese Unie. De gemiddelde omvang van kmo's ligt lager dan 3 werknemers per kmo in vijf landen (Frankrijk, Portugal, Tsjechië, Slowakije en Zweden) en hoger dan 5 werknemers per kmo in vijf landen (Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Luxemburg en Roemenië).

Laatst bijgewerkt
25 november 2021