De maatregel “eerste aanwervingen” is een doelgroepvermindering die aan nieuwe werkgevers wordt toegekend. In het kader van de taxshift werd de maatregel uitgebreid en versterkt. De maatregel, die in werking trad op 1 januari 2016, verleent nieuwe werkgevers een vermindering van de werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid voor maximaal zes werknemers.

Zowel de werkgevers als de werknemers waarop die regeling betrekking heeft, moeten daarvoor aan bepaalde voorwaarden voldoen. De criteria en de details van de maatregel, zoals de bedragen en het aantal betrokken kwartalen, zijn beschikbaar op de website van de sociale zekerheid.

Vrijstelling resterende patronale bijdragen voor een “eerste aanwerving (Plan+1)” of de "nulbijdrage"-maatregel

De maatregel “eerste aanwerving (Plan +1)” of “nulbijdrage” laat toe dat nieuwe werkgevers die nog nooit personeel aangeworven hebben of die al een jaar geen personeel meer in dienst hebben gehad volledig en voor het leven vrijgesteld worden van de sociale basiswerkgeversbijdragen voor de eerste werknemer aangeworven na 1 januari 2016. Vanaf het eerste kwartaal 2022 wordt het bedrag van de RSZ-vermindering evenwel beperkt tot 4.000 euro per kwartaal.

Die vrijstelling betekent dus niet dat de werkgever voor zijn eerste aanwerving niets aan de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid (RSZ) hoeft te betalen: de maatregel heeft geen betrekking op bepaalde specifieke bijdragen die door de RSZ worden toegepast (bijdragen voor de vakantiedagen van werknemers, bijdragen aan de sluitingsfondsen of het Sociaal Fonds van de sector, enz.).

De informatie op deze pagina komt uit statistieken over werkgevers die van een volledige vrijstelling van hun werkgeversbijdragen genieten voor een eerste aanwerving in het kader van de RSZ-maatregel Plan+1. De RSZ verzamelt en publiceert gegevens over alle werkgevers op het einde van het kwartaal.

De economische activiteitensector van de onderneming wordt afgeleid uit de Belgische versie van de nomenclatuur van economische activiteiten van de Europese Gemeenschap van 2008 (NACE-BEL). Die nomenclatuur splitst het universum van de economische activiteiten op, zodat een NACE-BEL-code kan worden toegekend aan een onderneming die de opgegeven activiteit uitoefent.

De cijfers over de maatregel "eerste aanwerving (Plan+1)“of "nulbijdrage"

Het aantal werkgevers dat een beroep heeft gedaan op de maatregel, bedroeg op 31 december 2022 68.976. Dat aantal is gestaag toegenomen sinds het eerste kwartaal 2016 tot het eerste kwartaal 2020. Het kwartaalgroeipercentage is tussen het vierde kwartaal van 2019 en het eerste kwartaal van 2020 echter geleidelijk gedaald tot +1,7 %. Daarna schommelde het aantal sterk: de dalingen in het tweede kwartaal van 2020 (-12,3 %) en het eerste kwartaal van 2021 (-2 %) en de forse stijgingen in het derde kwartaal van 2020 (+14,8 %), het tweede kwartaal van 2021 (+9,5 %) en het vierde kwartaal van 2021 (+10 %). Echter is het kwartaalgroeipercentage in 2022 voor drie van de vier kwartalen voor het eerst gedaald tot minder dan 1,7 %.

De kmo-werkgevers die van de maatregel gebruikmaken, zijn vooral in Vlaanderen gevestigd (37.785 ondernemingen, 54,8 % van het totaal op 31 december 2022). De voornaamste betrokken sectoren zijn:

  • de handel (12.703; 18,4 %),
  • de bouwnijverheid (11.085; 16,1 %),
  • de wetenschappelijke en technische activiteiten (8.065; 11,7 %),
  • de horeca (7.788; 11,3 %).

Over de periode 2016-2022 (tussen de vierde kwartelen van elk jaar) is het gemiddelde jaarlijkse groeipercentage van de maatregel +24,7 % met echter een vertraging tussen 2019 en 2022 (slechts +11,7 %) als gevolg van de sterke daling in het tweede kwartaal van 2020 en in het eerste kwartaal 2021 en een veel lager jaarlijks groeipercentage tussen 2021 en 2022 (slechts +6,8 %).

Het jaarlijkse gemiddelde groeipercentage over de periode 2016-222 (tussen de 4de kwartalen) is hoger in Vlaanderen (+26,2 %) dan in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (+22,3 %) en dan in Wallonië (+22,6 %). Op sectoraal niveau is de gemiddelde jaarlijkse groei sterker in de sectoren bouwnijverheid (+25,6 %) en wetenschappelijke en technische activiteiten (+24,3 %).

Laatst bijgewerkt
29 september 2023