De maatregel “eerste aanwervingen” is een doelgroepvermindering die aan nieuwe werkgevers wordt toegekend. In het kader van de tax shift werd de maatregel uitgebreid en versterkt. De maatregel, die in werking trad op 1 januari 2016, verleent nieuwe werkgevers een vermindering van de werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid voor maximaal zes werknemers.

Zowel de werkgevers als de werknemers waarop die regeling betrekking heeft, moeten daarvoor aan bepaalde voorwaarden voldoen. De criteria en de details van de maatregel, zoals de bedragen en het aantal betrokken kwartalen, zijn beschikbaar op de website van de sociale zekerheid.

Vrijstelling resterende patronale bijdragen voor een eerste aanwerving (Plus 1-plan) of de "nulbijdrage"-maatregel

De maatregel “eerste aanwerving (Plan +1)” of “nulbijdrage” is een doelgroepvermindering die aan nieuwe werkgevers wordt toegekend die nog nooit personeel aangeworven hebben of die al een jaar geen personeel meer in dienst hadden. De maatregel, die op 1 januari 2016 in werking trad, verleent nieuwe werkgevers een volledige vrijstelling van patronale bijdragen, onbeperkt in de tijd, in het kader van eerste aanwerving.

Die vrijstelling betekent dus niet dat de werkgever voor zijn eerste aanwerving niets aan de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid (RSZ) hoeft te betalen: de maatregel heeft geen betrekking op bepaalde specifieke bijdragen die door de RSZ worden toegepast (bijdragen voor de vakantiedagen van werknemers, bijdragen aan de sluitingsfondsen of het Sociaal Fonds van de sector, enz.).

De informatie op deze pagina komt uit statistieken over werkgevers die van een volledige vrijstelling van hun werkgeversbijdragen genieten voor een eerste aanwerving in het kader van de RSZ-maatregel Plan+1. De RSZ verzamelt en publiceert gegevens over alle werkgevers op het einde van het kwartaal.

De economische activiteitensector van de onderneming wordt afgeleid uit de Belgische versie van de nomenclatuur van economische activiteiten van de Europese Gemeenschap van 2008 (NACE-BEL). Die nomenclatuur splitst het universum van de economische activiteiten op, zodat een NACE-BEL-code kan worden toegekend aan een onderneming die de opgegeven activiteit uitoefent.

De cijfers over de maatregel "eerste aanwerving" (Plus 1-plan) of "nulbijdrage"

Het aantal werkgevers dat een beroep deed op de maatregel, bedroeg op 31 december 2020 53.629. Dat aantal is gestaag toegenomen sinds het eerste kwartaal 2016 tot het eerste kwartaal 2020. Het kwartaalgroeipercentage is tussen het vierde kwartaal van 2019 en het eerste kwartaal van 2020 echter geleidelijk gedaald tot +1,7 %.  De laatste drie kwartalen 2020 zijn bijzonder: twee forse stijgingen in het derde (+14,8 %) en vierde kwartaal van 2020 (+5,8 %) om de scherpe daling van het tweede kwartaal van 2020 goed te maken (-12,3 %).

De kmo-werkgevers die van de maatregel gebruikmaken, zijn vooral in Vlaanderen gevestigd (29.236 ondernemingen, 54,5 % van het totaal). De voornaamste betrokken sectoren zijn

  • handel (10.242, 19,1 %)
  • de bouwnijverheid (8.527, 15,9 %)
  • de wetenschappelijke en technische activiteiten (6.709, 12,5 %)
  • de horeca (5.232, 10 %)

DDe gemiddelde jaarlijkse groeipercentages zijn hoger in Vlaanderen (+33%) dan in Brussel-Hoofdstad (+26,9%) en in Wallonië (+27,8%). Op sectoraal niveau is de gemiddelde jaarlijkse groei sterker in de sectoren bouwnijverheid (+31,8%) en wetenschappelijke en technische activiteiten (+32,3%) over de periode 2016-2020. Het groeitempo is tussen 2019 en 2020 echter sterk vertraagd (slechts +9,4%) als gevolg van de sterke daling in het tweede kwartaal van 2020. Zelfs in de horeca (-13,3%) is een daling te zien.

https://infogram.com/app/#/edit/686b9fa7-0cad-47a4-9052-7c92f979e8cf
Laatst bijgewerkt
25 november 2021